Share

Kommunikasjonsrådgiver til Arbeidsforskningsinstituttet AFI

OsloMet, Arbeidsforskningsinstituttet
Oslo

Søknadsfrist:
01. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

informasjon om stillingen
Anne Margrethe Kristiansen
48 02 43 68

rekrutteringsportalen og opplasting av dokumenter
Christina Lindskog
98 87 24 42

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet har ledig heltidsstilling som kommunikasjonsrådgiver og søker deg som har erfaring med, kunnskap om og interesse for forskningskommunikasjon og forskningsstøtte.

Ønsker du å bruke og utvikle din kompetanse innen forskningsstøtte og forskningskommunikasjon i et ambisiøst forskningsmiljø med et viktig samfunnsoppdrag? Vi søker en medarbeider med god forståelse av forskning, som raskt kan sette seg inn i oppgavene ved et forskningsinstitutt og bli en del av FoU- og kommunikasjonsteamet på AFI og OsloMet. Vi ønsker oss en kollega som trives med å arbeide i team, er kvalitetsbevisst, nøyaktig og systematisk, men samtidig god til å finne raske løsninger når det trengs.


Arbeidsoppgaver

 • forskningsformidling og kommunikasjon på forskjellige plattformer og i ulike kanaler, rettet mot allment interesserte og fagmiljøene nasjonalt og internasjonalt 
 • kommunikasjonsfaglige oppgaver generelt, for våre forskere og i prosjekter
 • produsere innhold til AFI og OsloMet sine egne kanaler, for eksempel skrive nyhetssaker og andre tekster, lage enkle videoer, presentasjoner og produsere innlegg til sosiale medier
 • mediekontakt, innsalg, samt bistå i kronikk- og debattpublisering
 • jobbe med nettsider; innhold på norsk og engelsk og forvalting
 • bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer, særlig med tanke på formidling til relevante miljøer, før og etter gjennomføring
 • produsere digital grafikk og enkle trykksaker (visuell kommunikasjon)
 • bidra til ferdigstilling av rapporter i instituttets egne rapportserier, samt publisering av disse, herunder videreutvikling og vedlikehold av rutiner
 • inngå i administrasjonsteamet og ved behov avlaste med andre administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • relevant høyere utdanning innen samfunnsfag, journalistikk, medieproduksjon eller andre kommunikasjonsfag. Bred og dokumentert erfaring innen kommunikasjonsfaget og/eller forskningskommunikasjon kan kompensere for manglende formell utdanning
 • evne til å omgjøre fagstoff til godt, lettfattelig og tydelig språk
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, 
 • erfaring med språk- og tekstbehandling på norsk og engelsk
 • generelt god digital kompetanse, og spesielt god evne til å utnytte muligheter i Office-pakken
 • erfaring med nettpublisering

Det er en fordel at du har

 • en mastergrad i samfunnsfag, for eksempel sosialantropologi, sosiologi, historie eller filosofi
 • solid og bred erfaring fra FoU-sektoren
 • erfaring med å formidle til ulike målgrupper i ulike kanaler, både internasjonalt og nasjonalt, fra fagmiljøer og stakeholdere til forskjellige mågrupper i samfunnet
 • god evne til å bruke muligheter i programvare innen video-, lyd- og bilderedigering

Personlige egenskaper

Vi mener at du bør ha noen personlige egenskaper på plass for å lykkes i denne stillingen, blant annet at du:

 • er genuint interessert i formidling og ulike kommunikasjonsformer
 • er serviceinnstilt, teamorientert og samtidig selvgående
 • er strukturert, med evne til å håndtere mange og varierte oppgaver samtidig
 • har evne til å navigere i organisasjonen, samt ha en god rolleforståelse
 • har evne til å se behov og muligheter, og tilrettelegge for at ting skjer

Vi kan tilby deg

 • forskningsstab som er ledende innen sine fagfelt
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • god mulighet for personlig og faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø, med samarbeidsorienterte kollegaer
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • fast heltidsstilling

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 Rådgiver eller 1364 Seniorrådgiver, med lønn per år NOK 471 300-615 000 / NOK 553 500-714 000, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innen søknadsfristens utløp må du sammen med søknaden laste opp CV, vitnemål og relevante attester.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Anne Margrethe Kristiansen, 48024368. For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen og opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, 98872442.

Stillingen er plassert i Administrasjonsseksjonen, som er en operativ enhet som bistår med ulike administrative støttefunksjoner. Alle i seksjonen samarbeider tett med våre forskere. Økonomi- og administrasjonssjef Anne Margrethe Kristiansen er leder av seksjonen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.


Søk på stillingen her


Om Oslo Met

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn 


Foto: OsloMet, Benjamin A. Ward