Share

Kommunikasjonsrådgiver

Oslo universitetssykehus
Oslo

Søknadsfrist:
01. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Børge Einrem
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. 95205070
Epost: [email protected]

Har du bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn, erfaring med visuell kommunikasjon og engasjement for helsevesenet? 

Vi har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver med vekt på visuell kommunikasjon og strategisk innholdsproduksjon.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». Oslo universitetssykehus står foran flere store bygge- og utviklingsprosjekter.

Kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for kommunikasjon i hele Oslo universitetssykehus. Blant stabens arbeidsoppgaver er kommunikasjonsstøtte til ledelsen og klinikkene, håndtering av mediehenvendelser og egne mediesaker, utvikling og drift av digital kommunikasjon, og redaktøransvar for sykehusets intranett, internettsider og sosiale medier.  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid for sykehusledelse, klinikker og prosjekter, deriblant større bygge- og utviklingsprosjekter
 • Innholdsproduksjon til interne og eksterne kanaler med hovedvekt på video og visuell kommunikasjon
 • Videreutvikle sykehusets visuelle kommunikasjon med vekt på video, foto og grafisk profil
 • Bistå med øvrige kommunikasjonsfaglige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå med god kjennskap til og interesse for kommunikasjon og helsesektoren
 • Evne til å formidle med et klart og tydelig språk og med visuelle uttrykksformer (foto/video/grafikk)
 • Kunnskap og erfaring innen digital kommunikasjon og bruk av ulike kommunikasjonskanaler og virkemidler
 • God kjennskap til bruk av sosiale medier 

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer og trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg 
 • er kreativ og liker å tenke nytt 
 • ser muligheter til å utvikle og har evne til å se løsninger i hverdagen 

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Søk på stillingen


Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Foto: Oslo universitetssykehus