Share

Seniorrådgiver - fast og vikariat

Oslo politidistrikt
Oslo

Søknadsfrist:
02. mars

Stillingstype:
Fulltid


Kontakt

Kari Huseby
Kommunikasjonssjef
91346528
Kari.Huseby2@politiet.no

Vil du jobbe med mediehåndtering i landets største politidistrikt?

Stab for kommunikasjon i Oslo politidistrikt har ledige stillinger som seniorrådgiver - en fast og et ettårig vikariat.

Oslo politidistrikt har et viktig samfunnsoppdrag, og er daglig gjenstand for omfattende mediepågang og offentlig interesse. Stab for kommunikasjon skal bidra til at politidistriktet når sine mål gjennom bruk av kommunikasjon som virkemiddel. Vi er til sammen åtte ansatte, og kommunikasjonssjefen rapporterer direkte til politimesteren. 

Vi ser etter deg som har flere års erfaring fra mediehåndtering og  strategisk kommunikasjon. Du er samfunnsengasjert og analytisk, og er en god rådgiver for ledelse og talspersoner. Du kan vise til gode resultater og ønsker å bidra i arbeidet med å opprettholde den høye tilliten politiet har i befolkningen.

Vi er på jakt etter deg som har stor arbeidskapasitet, solid og relevant erfaring, og som kan styrke vårt eksterne kommunikasjonsarbeid. Du vil få en spennende og hektisk hverdag med mulighet til å videreutvikle politidistriktets arbeid med eksternkommunikasjon, mediehåndtering og rådgiving.

Vennligst oppgi om du søker fast stilling og/eller vikariat.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.


Arbeidsoppgaver

 • proaktivt mediearbeid og innholdsproduksjon til egne kanaler, pressevakt og mediehåndtering
 • utarbeide kommunikasjonstiltak, talepunkter og budskap 
 • medierådgiving til politiets talspersoner, herunder opplæring og medietrening
 • medieanalyse - være oppdatert på den offentlige samtalen og debatten
 • krisehåndtering
 • andre oppgaver kommunikasjonsstaben har ansvar for

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen journalistikk, kommunikasjon, samfunnsfag eller annen relevant utdanning
 • flere års erfaring med strategisk rådgivning for ledere og talspersoner
 • flere års erfaring med håndtering av media, budskapsutforming og innholdsproduksjon
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter
 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne

 

Ønskelig med:

 • god forståelse for norsk politikk og samfunnsliv
 • erfaring fra offentlig forvaltning 
 • god forståelse for statistikk og analyse
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på engelsk


Politiattest må  innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.
Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig.


Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet, er fleksibel og tilpasningsdyktig og jobber godt under press
 • lett for å knytte kontakt med andre og liker å jobbe i team
 • evne til å se det store bildet, er samfunnsengasjert og analytisk
 • høy gjennomføringskraft, er faglig trygg og kan jobbe selvstendig 
 • god vurderingsevne, er kreativ, idé- og initiativrik

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi. 
Stillingene lønnes som seniorrådgiver i stillingskode 1364 fra kr  640 000 - 750 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden. Noe arbeid utover normal arbeidstid må påregnes (mot kompensasjon).

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

 

Søk på stillingene her


Om arbeidsgiveren

Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3200 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet. Oppgaven med å sikre hovedstadens ulike institusjoner og aktiviteter er i tillegg en grunnleggende del av vårt spennende arbeid.

Vi går på jobb for å sikre trygghet for distriktets borgere. Vi skal være et politi for alle og våre tjenester skal være bygget på ansvarlighet, åpenhet og ærlighet.

Et viktig personalpolitisk mål er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. For mer informasjon, se www.politiet.no.