Share

Kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder, Pride i Oslo kommune.

Oslo kommune, Velferdsetaten
Oslo

Søknadsfrist:
02. jan.

Stillingstype:
Vikariat. Fulltid.

Kontakt:

Guri Skansen
Tlf: 21 80 21 80
[email protected]

 

 

Velferdsetaten er Oslo kommunes fremste kompetanseenhet på mangfold og integrering. Vi får nye oppgaver på dette viktige feltet. God internkommunikasjon er her helt avgjørende for å nå ut til 55 000 kolleger i kommunen.  

Kommunikasjonsavdelingen i Velferdsetaten består av fire kommunikasjonsrådgivere og leder. Hos oss er det varierte arbeidsdager, hvor teamet jobber godt sammen om prosjekter og oppgaver, men har egne ansvarsområder. Avdelingen samarbeider tett med fagmiljøer i Velferdsetaten og andre virksomheter i kommunen. En av våre viktigste oppgaver er å bistå med formidling og deling av kompetanse. 

Avdelingen er direkte underlagt direktøren. En av våre dyktige kollegaer er lånt ut til Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester, og vi søker derfor hennes vikar.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk og operativt fagansvar med god målgruppeforståelse for kommunikasjonsoppgaver på viktige satsingsområder i Velferdsetaten som bolig, arbeid, mangfold og integrering 
 • Prosjektledelse for Oslo kommunes deltakelse i PRIDE  
 • Fagansvar for internkommunikasjon i Velferdsetaten: 
  • Ferdigstille strategi for intern kommunikasjon, herunder fullføre planlagt internundersøkelse 
  • Ansvar for oppfølging og opplæring i bruk av Workplace slik at bruken av plattformen utvikler seg i tråd med vedtatte prinsipper i tråd med Oslo kommunes kommunikasjonsstrategi 
  • Planlegging og gjennomføring av fellesmøter som allmøter eller fagmøter 

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor eller annen 3-årig relevant høyere utdanning innen kommunikasjon 
 • Minst fem års erfaring fra operativt og strategisk kommunikasjonsarbeid på områder for mangfold og integrering 
 • Erfaring fra drift av Workplace eller lignende plattform i større organisasjon 
 • Vi ser gjerne at du har nettverk til frivillig sektor i Oslo for områdene arbeid, mangfold og integrering 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, minimum C2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk 

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert 
 • Du må kunne arbeide selvstendig og fleksibelt 
 • Du liker å utfordre oss på nye oppgaver og idéer 
 • Du gjennomfører dine oppgaver til avtalt tid og er opptatt av kvalitet på det du leverer  

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Tro på dine ferdigheter og tillit til at du styrer og prioriterer dine egne oppgaver
 • Lokaler sentralt i Oslo. Vi flytter inn i nye lokaler i Hausmanns Hus fra juni 2023.
 • Fleksitidsordning og mulighet for hjemmekontor inntil to dager i uken 
 • Avlønning som spesialkonsulent i lønnstrinn 46–50 (p.t. kr. 659 700 - 711 300 pr. år) i Oslo kommunes
  regulativ vurdert ut fra kvalifikasjoner 
 • Gode tjenestepensjons- og  forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd


Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning. 

Søk på stillingen via Webcruiter
 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes. 

Foto: Oslo kommune