Share

Kommunikasjonsrådgiver

Oslo kommune, Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
Oslo

Søknadsfrist:
12. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Karin Steenstrup
Kommunikasjonsrådgiver
90564454

Bente Thorsen Fagerli
Kommunaldirektør
95142506

Kommunikasjonsrådgiveren skal være rådgiver for den politiske og administrative ledelsen i byrådsavdelingen.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til avdelingens informasjonsarbeid sammen med dagens kommunikasjonsrådgiver. Dette vil primært være presse- og mediearbeid.
 • Følge nyhetsbildet, aktualiteter og samfunnsdebatten innenfor området, for å identifisere og ta tak i strategiske kommunikasjonsmuligheter.
 • Hovedoppgaven er å være pådriver for informasjon og kommunikasjon i nær kontakt med Utdanningsetaten, Barne- og familieetaten og bydelene.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på høyskole/universitet, fortrinnsvis innenfor informasjon/kommunikasjon.
 • Relevant kommunikasjonsbakgrunn, herunder kjennskap til medias virkemåte.
 • Kunnskap om politiske beslutningsprosesser, samt kjennskap til utdanningssektoren vil bli vektlagt.
 • Du må trives i en hverdag med knappe tidsfrister og strenge krav til nøyaktighet.
 • Du må være faglig oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og ansvarlig
 • Selvstendig
 • Søkere må være personlig egnet for stillingen

Vi tilbyr

 • Meget spennende og utfordrende informasjonsoppgaver
 • Et aktivt og krevende fagmiljø
 • Arbeidssted i Oslo rådhus
 • Fri pensjonsordning
 • Lønnsplassering i Oslo kommunes regulativ lønnstrinn 42 (kr.565.800.-) til 51 (kr.668.800), for særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Utfordrende og engasjerende oppgaver i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon
 • Fleksitid
 • IA-bedrift

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem med byrådet som øverste utøvende styringsorgan. Byrådets nærmeste administrasjon består av åtte byrådsavdelinger. Byrådsavdelingene er ansvarlige for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter. Hver byrådsavdeling ledes av en byråd med kommunaldirektør som øverste administrative leder.

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK) har det overordnede ansvaret for Oslo kommunes skole- og barnehagetilbud, samt barnevern, skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Byrådsavdelingen har Utdanningsetaten og Barne- og familieetaten som underlagte virksomheter. OVK består i dag av om lag 35 medarbeidere fordelt på 4 fagseksjoner og stab.