Share

Kommunikasjonssjef

Olje- og energidepartementet
Oslo

Søknadsfrist:
04. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Rådgiver Headvisor
Per Inge Hjertaker
peringe.hjertaker@headvisor.no
Tlf. 917 29 682

Rådgiver Headvisor
Bente E. Engesland
bente.engesland@headvisor.no
Tlf. 911 59 952

Olje-og energidepartementet ansvarsområde omfatter hele bredden av energi; fornybar energi, olje- og gass, klima og teknologi. Energifeltet er i stor endring og vi leter etter en selvstendig og strategisk orientert kommunikasjonssjef som kan utvikle og løfte kommunikasjonen eksternt og internt.


Rolle og ansvar

Kommunikasjonssjefen leder en enhet med seks medarbeider, er med i departementets ledergruppe og rapporterer til departementsråden. Ansvarsområdene omfatter:

 • Kommunikasjons- og mediefaglig rådgivning til politisk ledelse og fagavdelingene
 • Kontakt med mediene
 • Medieovervåking og håndtering av digitale kanaler
 • Innlegg og taler for statsråden og andre i politisk ledelse
 • Publisering på nett (ekstern og internt), inkludert sosiale medier
 • Forberede reiser og innhold til arrangementer for politisk ledelse
 • Krisekommunikasjon

Kompetanse og kvalifikasjoner

 • Bred kommunikasjonsfaglig erfaring
 • Lederfaring innen medier, offentlig sektor eller næringsliv
 • Stor kunnskap om politikk og samfunnsspørsmål, og god kjennskap til offentlig forvaltning
 • Innsikt fra energibransjen er en fordel
 • En god penn
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig på profesjonelt nivå
 • Høyere utdanning på masternivå
 • Stillingen forutsetter sikkerhetsklarering

Din personlige profil

 • Selvstendig, initativrik og fleksibel
 • Evne til å lede og motivere medarbeiderne
 • Evne til analytisk tenkning og strategisk teft
 • Stor arbeidskapasitet med evne til å manøvrere i komplekse omgivelser
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å knytte relasjoner og samarbeide på tvers i forvaltningen
 • Tillitvekkende og troverdig som talsperson på vegne av departementet
 • Evne til å håndtere krevende situasjoner og krise

Hva vi tilbyr

 • En attraktiv lederstilling med mange utfordringer og muligheter
 • Et spennende arbeidsfelt i et godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Lønn etter avtale

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne våre rådgivere Per Inge Hjertaker/Bente E. Engesland hos Headvisor, tlf. 91729682/91159952, eller departementsråd Andreas Eriksen i OED, tlf. 99593533. Søknad med CV sendes snarest og senest 4. august.

Olje- og energidepartementet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.


Søk på stillingen via Headvisor


Om Olje- og energidepartementet

Regjeringens overordnede mål er å sikre en stabil energiforsyning og høy verdiskaping gjennom effektiv og lønnsom utnyttelse av energiressursene. Olje- og energidepartementet skal legge til rette for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Departementet har Oljedirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektorat som underlagte etater, og forvalter statens eierskap i fire heleide og ett deleid selskap. Olje- og energidepartementet har omkring 160 medarbeidere. For nærmere informasjon om departementet, se www.regjeringen.no/no/dep/oed.

Illustrasjon: Olje- og energidepartementet