Share

Kommunikasjonsrådgivere til NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oslo

Søknadsfrist:
19. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Kristian Løksa
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. 934 52603
Epost: krlo@nve.no
 

Kathrine Berg Nilsen
HR-kontakt
Tlf. 22 95 98 62

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) søker deg som ønsker å jobbe med kommunikasjon innenfor energi-, klima-, miljø, og naturutfordringer. Hos oss får du jobbe med hvordan samfunnet skal løse morgendagens energiutfordringer og hvordan vi skal leve trygt i et land med klimaendringene tett på. 
 
Kommunikasjonsavdelingen i NVE har blant annet ansvaret for mediehåndtering, sosiale medier, digitale kanaler, grafisk design og internkommunikasjon. Vi skal erstatte to medarbeidere og søker nå en kommunikasjonsrådgiver og en senior kommunikasjonsrådgiver. Vi ønsker en spredning i kompetanse og erfaring, og vil vurdere både søkere med lang erfaring og søkere med noen få års relevant arbeidserfaring.
 
Det er betydelig interesse rundt NVEs virksomhet både i media og samfunnet for øvrig. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du få jobbe tett på sentrale saker i samfunnsdebatten, og spille en viktig rolle i beredskapssituasjoner. 


Begge stillinger vil ha følgende arbeidsoppgaver:

 • Være strategisk og operativ rådgiver og sparringspartner for NVEs ledere
 • Planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak og aktiviteter knyttet til NVEs virksomhet
 • Bistå journalister som henvender seg til NVE, selge inn saker til media, forberede talspersoner og uttale seg i media på vegne av NVE
 • Produsere redaksjonelle saker og annet innhold til NVEs interne og eksterne kanaler
 • Delta som kommunikasjonsressurs i ulike prosjekter, samt i NVEs beredskapsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre ulike arrangementer

Den ene stillingen vil ha særlig ansvar for å utvikle og drive NVEs tilstedeværelse i sosiale medier, mens den andre stillingen vil ha særlig ansvar for å utvikle NVEs internkommunikasjon - begge i samarbeid med øvrige medarbeidere i avdelingen og NVEs ledere. Spesifiser gjerne i søknaden hvilken av de to stillingene du er mest interessert i.


Kvalifikasjoner

Krav:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Den ene stillingen vil vi kreve noen års relevant erfaring fra kommunikasjonsarbeid i byrå eller i en kommunikasjonsavdeling, mens den andre stillingen vil kreve betydelig erfaring
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • God kunnskap om digitale og sosiale medier

Den ideelle kandidaten har også:

 • Erfaring med profesjonell bruk av sosiale medier
 • Kunnskap om energi-, miljø-, natur- og klimapolitikk
 • Erfaring fra rådgiving i en eller flere store organisasjoner
 • Foto- og videokompetanse
 • Erfaring med nettpublisering

For den ene stillingen er det ønskelig med kjennskap til journalisters arbeidshverdag, mens den andre stillingen krever bred erfaring med mediehåndtering.

Den ene stillingen forutsettes sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (H) før tiltredelse.


Personlige egenskaper

 • Selvstendig, engasjert og strukturert arbeidsform
 • God evne til å samarbeide på kryss i hele organisasjonen og jobbe i team
 • Serviceinnstilt med sosial omgangsform
 • Svært gode kommunikasjonsegenskaper
 • Effektiv med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

  Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med kommunikasjon innenfor viktige samfunnsområder
 • En sterk kunnskapsorganisasjon
 • Et sterkt faglig miljø
 • Rom for personlig utvikling innenfor kommunikasjonsfaget
 • Sentrale lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
 • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Årslønn innenfor spennet kr 500 000 – 750 000 i stillingskode rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Søk på stillingen via Webcruiter

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   


Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.