Share

Kommunikasjons-medarbeider

NTNU Campusutvikling
Trondheim

Søknadsfrist:
26. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Hanna Maria Jones
Kommunikasjonsansvarlig

Epost: hanna.m.jones@ntnu.no
tlf: 415 25 635

Det lyses ut fast 100% stilling som kommunikasjonsmedarbeider/-rådgiver i NTNU Campusutvikling. Vi tilbyr deg en allsidig og selvstendig jobb i et dynamisk miljø med dyktige og samfunnsengasjerte kolleger. I perioder vil du også kunne få oppgaver i andre deler av NTNU. Din viktigste jobb blir å produsere redaksjonelt innhold til ulike kanaler.

NTNU har en nasjonal rolle i å utvikle det teknologiske grunnlaget for fremtidens samfunn. Derfor handler campusutvikling om mer enn bare å bygge hus, vi skal sørge for at NTNUs campus blir et strategisk verktøy som gjør oss i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag på en bedre måte. NTNU Campusutvikling er en enhet i NTNU etablert for å styre de store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus. NTNU Campussamling er det drivende prosjektet i porteføljen, både i tid og omfang, og Statsbygg er byggherre for dette. Enheten har ansvar for å ivareta NTNUs premisser i prosjektarbeidet og påse og iverksette involvering av NTNUs linjeorganisasjon, i prosjektene som ligger i enhetens portefølje.

Prosjektet NTNU Campussamling skal samle store deler av NTNU i Trondheim, til området rundt Gløshaugen. Samlingen innebærer å flytte fagmiljøene som i dag er lokalisert på Dragvoll (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) og i Midtbyen (kunst og musikk). Fagene blir dermed samlet med de tekniske og naturvitenskaplige miljøene på Gløshaugen og med medisin-, og helse- og lærerutdanningene på Øya og Kalvskinnet.

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør, i tillegg til at du i perioder vil kunne få oppgaver fra Kommunikasjonsavdelingen.


Arbeidsoppgaver

 • Produksjon av innhold og publisering på NTNUs intranett, www.ntnu.no/campusutvikling, www.ntnu.edu/campusdevelopment og sosiale medier.
 • Oversettelse av tekster fra norsk til engelsk.
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av NTNU Campusutvikling sine digitale kanaler, inkludert redigering og videreutvikling av nettsider, oppfølging av statistikk og søkeroptimalisering og videreutvikling av sosiale mediekanaler.
 • Oppsett og bestilling av grafisk materiell.
 • Bidra til planlegging, faglig rådgiving og gjennomføring av ulike kommunikasjonsaktiviteter i campusutviklingsprosjektene.
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av arrangement som f.eks informasjonsmøter og andre aktiviteter for å involvere ansatte, studenter, naboer og andre interessenter.
 • Foto, video og bildeproduksjon
 • Endringer av arbeidsoppgaver vil kunne påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdanningsbakgrunn.
 • Erfaring med å lage målgrupperettet innhold på nett og i sosiale mediekanaler, herunder kunnskap om statistikk og brukeratferd i digitale kanaler
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med bruk av NTNUs publiseringssystem, Liferay
 • Erfaring med fotografering / videoproduksjon samt grafisk framstilling av informasjonsmateriell
 • Kjennskap til kunnskapsorganisasjoner
 • Jobbet i store prosjekter med komplekse problemstillinger
 • Evne til å prioritere og planlegge arbeidsoppgaver innenfor et komplekst saksfelt

Personlige egenskaper 

 • Du er kreativ, samarbeidsvillig og resultatorientert som evner å løse flere oppgaver samtidig
 • Du er proaktiv og tar initiativ til hvordan oppgavene løses
 • Du leverer høy kvalitet og har god gjennomføringsevne
 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du er strukturert, systematisk og ryddig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

I stillingen som førstekonsulent/rådgiver, kode 1408/1434, vil du normalt lønnes fra brutto kr 464 000 - 573 100 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunikasjonsansvarlig campusutvikling; Hanna Maria Jones, hanna.m.jones@ntnu.no, tlf: 415 25 635.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: 23/20,

Søk på stillingen via Jobbnorge


 Søknadsfrist: 26.04.2020


NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Programmet for campusutvikling
Programmet for campusutvikling ved NTNU består av flere delprosjekter som har ulik karakter og er i ulike faser. NTNU vil være en aktiv og profesjonell part uavhengig av utbygger og entrepriseformer. Prosjektet omfatter i dag samling av campus i Trondheim, samt noe nybygg og planarbeid i både Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Samling av campus i Trondheim innebærer at ca. 110 000 kvadratmeter fra ulike steder i byen, skal erstattes med nye bygg i området ved Gløshaugen, ombygging av NTNUs eksisterende bygninger samt utvikling av Vitenskapsmuséet på Kalvskinnet. Programmet for campusutviklinger en enhet i Fellesadministrasjonen