Share

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

NTNU, Fakultet for økonomi
Trondheim

Søknadsfrist:
04. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Seksjonssjef
Gunnar Bendheim
95 29 31 87
gunnar.bendheim@ntnu.no

Spørsmål om ansettelsesprosessen:
Seniorrådgiver
Svein Olav Antonsen
41 42 68 74
svein.antonsen@ntnu.no

Om stillingen 

Fakultet for økonomi har en ledig 100 % fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver).

Hos oss vil du finne spennende og utviklende arbeidsoppgaver. Du skal bidra til å gjøre fakultetet, forskningen, undervisningen og studieprogrammene våre mer synlig, og du vil bidra til god samfunnskontakt og synliggjøring gjennom aktiv deltagelse i samfunnsdebatten. Du må ha en god penn og evne til å sette deg inn i det kompliserte for å formidle dette engasjerende og forståelig for andre. 

Fakultet for økonomi har fire institutter og en fakultetsadministrasjon. Vi har fagmiljøer i nasjonal og internasjonal toppklasse, og flere av våre studier er blant de aller mest attraktive utdanningene, både ved NTNU og nasjonalt.

Som kommunikasjonsrådgiver vil du jobbe tett sammen med fakultetets strategiske ledelse, forskere og undervisere på alle enheter. Du vil også samarbeide med den sentrale kommunikasjonsavdelingen ved NTNU og kommunikasjonsmedarbeidere ved andre fakultet og enheter ved universitetet.

I fakultetsadministrasjonen vil du få én kollega på kommunikasjonsfeltet og rundt 20 kolleger som jobber med studie- og forskningsadministrasjon, økonomi og HR. Vi holder til i moderne lokaler i Adolf Øien-bygget på Elgeseter, og vi har et veldig godt arbeidsmiljø.


Arbeidsoppgaver

Som kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for økonomi skal du bl.a.

 • bidra til å synliggjøre fakultetet og aktivitetene våre
 • hjelpe forskerne våre med å formidle forskningen deres ut til allmennheten
 • Formidle det som skjer innenfor undervisning ved fakultetet
 • være en kommunikasjonsfaglig rådgiver for fakultetets ledere og enheter, herunder strategiutvikling
 • utvikle og realisere kommunikasjonsplaner, herunder gi råd om kommunikasjonsplaner i forskningssøknader/-prosjekt
 • delta i aktuelle forum og utvalg på NTNU
 • selge inn saker til media og håndtere pressehenvendelser
 • delta i fakultetets beredskapsledelse ved alvorlige uønskede hendelser

Kvalifikasjonskrav

For å være kvalifisert til stillingen må du 

 • ha utdanning på minimum bachelor-nivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.  
 • ha erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid
 • være svært god til å skrive og beherske flere sjangre
 • ha meget gode ferdigheter i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

Det er en fordel om du har

 • god samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • erfaring med formidling av forskning og undervisning
 • teft for hva som er godt mediestoff og evne til å lage og selge inn gode saker til mediene
 • god kjennskap til bruk av sosiale medier i kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med å delta i/tilrettelegge for strategiske prosesser

Personlige egenskaper 

For å lykkes og trives i denne rollen tror vi at du 

 • lett kommer i kontakt med folk og er i stand til å bygge et stort nettverk både innad i organisasjonen og utad
 • er nytenkende og kreativ slik at vi kan formidle forskningen vår på nye måter
 • liker å jobbe på egen hånd
 • lett tilpasser deg forandringer og liker å sette deg inn i nye ting 
 • håndterer press og motgang på en konstruktiv måte

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

Avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet vil du bli innplassert som enten rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364). Blir du ansatt som rådgiver vil du normalt lønnes fra brutto kr 550 000 - 700 000 pr. år. Blir du ansatt som seniorrådgiver vil du normalt lønnes fra brutto kr 600 000 - 850 000 pr. år. Hva slags lønn du får vil avhengige av dine kvalifikasjoner og ansiennitet.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse og 400 kr per år i midler til opplærings- og utviklingstiltak.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Du søker på stillingen via jobbsøkerportalen til Jobbnorge.no.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

I jobbsøkerportalen er det mulig å hente karakterer fra Vitnemålsportalen. For å hindre dokumentforfalskning ønsker vi at alle søkere som har mulighet til det gjør dette istedenfor å laste opp en utskrift av karakterene sine.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere blant de som krysser av for dette, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Dersom du er en aktuell kandidat for stillingen vil du bli bedt om å oppgi referanser.


Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Etter at søknadsfristen har gått ut, vil du få tilsendt den offentlige søkerlista. Du kan i søknaden be om å bli unntatt fra denne. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge. 

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt seksjonssjef Gunnar Bendheim (95293187 | gunnar.bendheim@ntnu.no)

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen? Kontakt seniorrådgiver Svein Olav Antonsen (41426874 | svein.antonsen@ntnu.no)

Søknadsfrist: 04.08.2024


Søk på stillingen via Jobbnorge


NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for økonomi

Fakultet for økonomi er NTNUs nyeste fakultet, og har fagmiljøer i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Forskningen og utdanningene her favner bredt innenfor økonomi, ledelse og teknologi, og er i stor grad preget av tverrfaglighet og regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Våre fagmiljøer er viktige bidragsytere til norsk industri og økonomisk politikk. Fakultetet har fire institutter og en fakultetsadministrasjon.

Foto: NTNU