Share

Kommunikasjonssjef

Nordland fylkeskommune
Bodø

Søknadsfrist:
14. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Stig Olsen
Stabssjef
stigol@nfk.no

90097858

Nordland er et fantastisk fylke! Her er det flott å bo, og hit er det helt magisk å reise. Vi i kommunikasjonstjenesten skal fortelle alle i Nordland om de tjenester som fylkeskommunen leverer. Alle skal enkelt kunne vite når bussen, båten eller ferja går. Alle skal enkelt kunne finne fram til hvilke saker vi har til politisk behandling. Ja, det å legge til rette for enkel manøvrering i fylkeskommunal informasjon er en av våre viktigste oppgaver.

Vi flommer over av gode historier som bare venter på å bli fortalt. Om den unike friluftslinja på den videregående skolen, om det viktige ungdomsarbeidet vårt, om å ferdes langs mer enn 4.000 kilometer med fylkesveg, om natur og museer i verdensklasse. Fortellingene om Nordland og om fylkeskommunens oppgaver er utrolig mange og spennende!

Vi er om lag 3.500 ansatte nordlandsambassadører i fylkeskommunens tjeneste.  Sju av oss jobber i den sentrale kommunikasjonstjenesten. Vi skal sørge for at fylkeskommunen har gode kommunikasjonsløsninger hvor vi når både innbyggerne og våre egne ansatte på ulike plattformer. Vi har et stort behov for å forbedre den interne kommunikasjonen i hele organisasjonen vår. Og vi ønsker å ta et kvantesprang når det gjelder bruken av sosiale medier. Vi skal gi gode råd til våre politiske og administrative ledere, og vi skal også legge til rette for at mediene i Nordland kan se oss i kortene og fortelle om vår virksomhet.

Kommunikasjonssjefen er del av stabssjefens ledergruppe. Stillingen er fast 100%.


Stillingens ansvars- og fagområde 

 • Strategisk kommunikasjon
 • Omdømmebygging - internt og eksternt
 • Rådgivning og veiledning av ledere, medarbeidere og politikere
 • Intern kommunikasjon
 • Krisekommunikasjon
 • Lede kommunikasjonstjenesten

Utdanning og erfaring

 • Ønskelig med mastergrad innen kommunikasjonsfag, eller relevante samfunnsfag
 • Lederkompetanse
 • Kunnskap og interesse for mediers rolle
 • Kunnskap og interesse i fylkeskommunens rolle og utfordringer
 • Dokumenterte resultater

Personlige egenskaper

 • Svært gode kommunikasjonsevner
 • Være i stand til å bygge et godt lag
 • Fokus på standardisering og etablere smarte strukturer
 • Kvalitetssbevisst og opptatt av kvalitetsstyring
 • Gjennomføringsevne med fokus på brukeren
 • Tydelig og ydmyk

Vi tilbyr

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale 
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår

Søk stillingen

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Fylkesadministrasjonen er organisert i fagavdelingene utdanning, samferdsel, næring og regional utvikling, økonomi, stab, scene 8 og kultur, miljø og folkehelse. Administrasjonen har ansvar for planlegging og gjennomføring av fylkeskommunens oppgaver, og forbereder sakene som skal avgjøres i fylkesrådet og fylkestinget. Fylkesadministrasjonen holder til i Bodø.