Share

Innovasjonsrådgiver / kommunikasjonsrådgiver 2-årig engasjement

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Ås

Søknadsfrist:
03. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Forskningsdirektør
Solveig Fossum-Raunehaug
Tlf: +47 91 53 27 99
Epost solveig.fossum-raunehaug@nmbu.no

NMBU har som mål å profesjonalisere og videreutvikle innovasjonsøkosystemet på campus Ås.  Spesielt er det behov for å øke samhandlingen mellom FoU-miljøene, næringsliv og offentlig sektor for nyskaping og grønn omstilling.

Om stillingen

Ved Forskningsavdeling (FA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er det ledig et 2-årig engasjement som rådgiver innen innovasjon og kommunikasjon.

NMBU og Viken fylkeskommune har et samarbeid som skal gå over to år, fra 1.2.2022, til å gjennomføre et prosjekt som skal jobbe med å etablere digitale og fysiske møteplasser. Prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom sektorene, og synliggjøre forskningsbasert innovasjon ved campus Ås for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Prosjektet vil støtte opp under ambisjonene om mer forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling som er beskrevet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og som også er beskrevet i NMBU og Viken Fylkeskommunes strategier.


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle kommunikasjonsstrategi innen innovasjon og entreprenørskap. Herunder kommunikasjon og synliggjøring av innovasjonshistorier ved NMBU i sosiale medier, nasjonale medier og internasjonale medier og universitetets nettsider.
 • Etablere fysiske og digitale møteplasser for økt samhandling mellom akademia (studenter og forskere), næringsliv og offentlig sektor.
 • Bistå med arbeidet i å sikre egnede lokaler for innovasjons- og entreprenørskapsaktiviteter.
 • Koordinering av portefølje generiske kurs ved NMBU (prosjektledelse, datahåndtering, presentasjonsteknikk, innovasjon).
 • Bistå med iverksetting av NMBUs samarbeid med Patentstyret.
 • Bistå med analyser av forskning og innovasjon.

Arbeidet innebærer tett samarbeid med Ard Innovation AS (NMBUs TTO) og Aggrator Inklubator Ås.


Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves høyere utdanning fra universitet eller høyskole (på masternivå) fortrinnsvis innen
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Kommunikasjon
 • Offentlig forvaltning og ledelse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med kommunikasjonsfaglig arbeid og arbeid med arrangementer (tekst, foto/video, SoMe)
 • Relevant erfaring med utvikling av kommunikasjonsstrategi
 • Strategisk arbeid innen innovasjon og entreprenørskap samt kobling av akademia, næringsliv og offentlig sektor.
 • Prosjektlederkompetanse og erfaring med arbeid i større prosjekter
 • Nettverk og kontakter, gjerne innen både akademia og industri
 • Kjennskap til virkemiddelapparatet og innovasjonsøkosystemet i Norge og internasjonalt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver. Årslønn lønnstrinn 58 (kr. 524 900) – 64 (kr. 583.500), avhengig av kvalifikasjoner.

For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved forskningsdirektør Solveig Fossum-Raunehaug tlf: +47 91 53 27 99, e-post solveig.fossum-raunehaug@nmbu.no.

Informasjon til søkere


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på siden til Jobb Norge. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 03.12.2021


Søk på stillingen via Jobb Norge


Om avdelingen

Forskningsavdelingen har 12 ansatte og inngår i Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Forskningsavdelingen har ansvar for forskerstøtte, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Foto: NMBU