Share

Markedskonsulent med fokus på digital markedsføring

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Trondheim

Søknadsfrist:
04. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Anne Strømmen
Avd.direktør
tlf.: +47 992 28 255

Kommunikasjon og markedsføringsarbeidet er organisert i publikumsavdelingen i NDR og er en sentral del av avdelingens arbeid. Publikumsavdelingen har ansvar for formidling i våre anlegg, butikk, utleie og arrangement. Kommunikasjonsteamet jobber også på tvers alle av avdelingene i NDR med kommunikasjon og markedsføring for Nasjonalt Pilegrimssenter (NPS), Nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein (NKS) og administrasjon- og eiendomsavdelingen.

Vi søker nå en kompetent og framoverlent person til å styrke det digitale kommunikasjonsarbeidet sammen med øvrige kommunikasjonsmedarbeidere.


Sentrale oppgaver er:

 • Webredaktør for pilegrimsleden.no
 • Innholdsproduksjon sosiale medier
 • Planlegging og gjennomføring av digitale kampanjer
 • Bistå i digitale formidlingsprosjekter
 • Øvrig kommunikasjonsarbeid som utarbeidelse av informasjonsmateriell mm.

Ønsket kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning innen digital kommunikasjon
 • Minimum 2-3 års erfaring med operativt kommunikasjonsarbeid
 • Erfaring fra bruk av digitale medier til kommunikasjon og formidling
 • Gode ferdigheter innen innholdsproduksjon (tekst/foto/film) i digitale kanaler
 • Kjennskap til relevante analyseverktøy
 • God forståelse for målgrupperettet kommunikasjon
 • Beherske norsk og engelsk godt, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God serviceinnstilling og kundeforståelse
 • Ønske om å tilegne seg ny kunnskap
 • Evne til å jobbe både selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1408 Førstekonsulent, LR 21.
 • Et spennende fagmiljø og gode muligheter for faglig utvikling på en unik arbeidsplass.
 • Fleksitidsordning.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Ved å gå inn på hjemmesidene www.nidarosdomen.no, www.pilegrimsleden.no og www.nasjonaltpilegrimssenter.no vil du få et bilde av vår omfattende virksomhet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Anne Strømmen, tlf.: +47 992 28 255.
 
Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Informasjon om funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
 
For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid. 
 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.
 
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser leveres elektronisk. Kun søknader som leveres elektronisk vil bli vurdert. I det elektroniske søknadsskjemaet er det ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV.
 

Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider utøver statens ansvar for restaurering, drift og vedlikehold, forskning og formidling av Nidaros domkirke og Erkebispegården i Trondheim. NDR er nasjonalt kompetansesenter for verneverdige bygninger i stein og har et egenartet håndverksmiljø med lang og levende håndverkstradisjon på et høyt nivå. Virksomheten har en  aktiv publikumsavdeling som mottar i underkant av 500.000 besøkende hvert år. NDR omfatter også Nasjonalt Pilegrimssenter med overordnet ansvar for pilegrimsledene i Norge og St.Olavs-veiene som europeisk kulturveg under Europarådet. NDR ledes av et styre og er underlagt Kulturdepartementet. Virksomheten utgjør rundt 70 årsverk.