Share

Kommunikasjonsrådgivere (rådgiver og seniorrådgiver)

NAV
Oslo

Søknadsfrist:
25. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Foto: Colourbox

Kontakt:

Anne-Berit Herstad
Seksjonssjef for samfunnskontakt

Tlf. 970 81 522


Marianne Pedersen
Kommunikasjonsrådgiver

Tlf. 901 90 618

Vi er på jakt etter to nye samfunnsengasjerte kolleger til NAVs kommunikasjonsavdeling. I Arbeids- og velferdsdirektoratet får du jobbe i et av de mest spennende og erfarne kommunikasjonsmiljøene i Norge.

NAV forvalter en tredel av Norges statsbudsjett og gir tjenester til 2,8 millioner mennesker. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for styring, ledelse og utvikling av Arbeids- og velferdsetaten. Vi er ute etter deg som er samfunnsengasjert, som trives i et hektisk kommunikasjonsmiljø i en etat som arbeider for å gi mennesker muligheter og som har stor politisk oppmerksomhet.

Vi søker en seniorrådgiver og en rådgiver som begge vil få varierte oppgaver i en virksomhet i stadig utvikling. Kommunikasjonsavdelingen har et stort spenn av kommunikasjonsoppgaver fra strategisk jobbing til gjennomføring.

Arbeidsoppgaver

 • Vi gir råd og bistår i lederkommunikasjon.
 • Vi utvikler og gjennomfører kommunikasjonskurs.
 • Vi bistår i håndteringen av pressehenvendelser til direktoratet.
 • Vi har redaktøransvar for nav.no og NAVs nettside memu.no.
 • Vi produserer innhold til NAVs sosiale medier og intranett.
 • Vi jobber med klarspråk og gode brukeropplevelser i digitale kanaler.
 • Vi jobber med visuell kommunikasjon.
 • Vi formidler NAVs forskning og statistikk og bidrar til at NAV er en aktiv samfunnsaktør.

Som rådgiver skal du blant annet

 • produsere innhold til NAVs interne og eksterne kanaler, inkludert sosiale medier
 • bidra med kommunikasjonsarbeid i ulike team
 • bistå i håndteringen av pressehenvendelser

Som seniorrådgiver vil du arbeide spesielt med

 • strategisk rådgivning og praktisk bistand til toppledelsen, fagavdelinger og team
 • skriving av artikler og innlegg
 • pressehenvendelser og utspill i media
 • å lede team som jobber med ulike kommunikasjonsoppgaver

Kvalifikasjoner

Til rådgiverstillingen må du ha

 • relevant høyere utdanning, minimum bachelor nivå
 • kunnskap om og praktisk erfaring med sosiale medier og ha god digital kompetanse
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • kunnskap om og erfaring med kommunikasjon som strategisk virkemiddel

Til stillingen som seniorrådgiver må du ha

 • relevant høyere utdanning, minimum bachelor nivå
 • høy kompetanse på og bred erfaring med å bruke kommunikasjon som strategisk og operativt virkemiddel
 • solid rådgiverkompetanse og erfaring med lederkommunikasjon på toppledernivå
 • erfaring med kontakt med media og forståelse for medias samfunnsoppdrag
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Til begge stillingene ønsker vi oss kolleger som

 • jobber raskt og nøyaktig i høyt tempo
 • er fleksible og løsningsdyktige
 • har svært gode samhandlingsevner
 • har kunnskap om offentlig forvaltning og motiveres av NAVs samfunnsoppdrag

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Opplys i søknaden hvilken av stillingene du søker på.

Vi tilbyr

 • Stillingen som seniorrådgiver er lønnet i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnsnivå kr 563 700 til kr 723 200.
 • Stillingen som rådgiver er lønnet i stillingskode 1434 rådgiver, lønnsnivå kr 488 000 til kr 583 900.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Sommertid, vintertid og fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og godt utstyrte trimrom
 • Hytteforening med mulighet til å leie leiligheter på fjellet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet flytter til nye lokaler på Helsfyr i august 2020

Arbeidssted

Økernveien 94
0579 Oslo

Om søknadsprosessen

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søk på stillingen via Arbeidsplassen.no
 

Om arbeidsgiveren

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.