Share

Kommunikasjonsrådgiver

Nasjonalt senter for e-helseforskning
Tromsø

Søknadsfrist:
13. des.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Lene Lundberg
Konst. kommunikasjonsleder
Tlf. 478 80 737

Stein Olav Skrøvseth
Senterleder
Tlf. 958 05 841

Vi skal styrke kommunikasjonsteamet vårt. Vi søker deg som ønsker å kommunisere om helse og teknologi både nasjonalt og internasjonalt.

Som kommunikasjonsrådgiver på Nasjonalt senter for e-helseforskning får du jobbe med å formidle kunnskap om e-helse, eller digitalisering i helsetjenesten.
E-helse er et tverrfaglig område, og våre rundt 80 medarbeidere har kompetanse innen helse, informasjonsteknologi, statistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk og økonomi. Kommunikasjonsavdelingen bidrar til å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for alle.

Overordnede mål for IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren:

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger.
 • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.
 • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning.

Senteret er i sterk utvikling og vi legger vekt på at den enkelte medarbeider får utvikle seg faglig.

Stillingen vil være tilknyttet Kommunikasjonsavdelingen, men du vil jobbe med kolleger og aktiviteter i alle våre avdelinger.

Arbeidssted er i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

 • Popularisere forskningsresultater.
 • Bistå forskningsprosjekter og prosjektledere med løpende kommunikasjonsrådgiving og strategisk kommunikasjonsplanlegging.
 • Innsalg av saker til mediene, og planlegging og gjennomføring av andre profileringstiltak.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen kommunikasjon/journalistikk, gjerne på masternivå. Relevant erfaring kan veie opp for formell utdanning.
 • Meget god språkforståelse både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Erfaring med forskningsformidling er ønskelig.
 • Dyktig til å forenkle komplisert informasjon på en effektiv og engasjerende måte.
 • Erfaring med nettpublisering og bruk av sosiale medier er positivt.
 • Det er et pluss om du har erfaring med å fotografere og lage video.

Personlige egenskaper

 • Interesse for teknologi og helse.
 • Selvstendig og effektiv.
 • Tjenestevillig og fleksibel.
 • Sosial og godt humør. 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et tverrfaglig miljø.
 • Faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Fleksitid og gode ordninger for hjemmekontor. 
   

Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet 1. januar 2016 og skal bidra til å nå målet om en kunnskapsbasert politikk og praksis på det nasjonale e-helsefeltet. Senteret er et forsknings- og utredningssenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap som er relevant for myndigheter, forvaltning, beslutningstakere og andre aktører innen e-helse i Norge og internasjonalt. Verdiene våre er åpenhet, samarbeid og integritet. Senteret er organisatorisk plassert i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Se www.ehealthresearch.no.

Foto: Colourbox