Share

Kommunikasjonsdirektør

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Lillesand

Søknadsfrist:
01. okt.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Frank Amundlien
Sivilingeniør og partner
Selectionpartner
91 64 66 00
LinkedIn

Stefan Jensen
Siviløkonom og partner
Selectionpartner
41 32 01 70
LinkedIn

Prege utviklingen av landets digitale grunnmur. Tydeliggjøre posisjon og samfunnsrolle.

Vi søker en åpen og nysgjerrig ledertype som vil videreutvikle vår posisjon og samfunnsrolle. Vår nye kommunikasjonsdirektør bør forstå kraften i god mediehåndtering og motiveres av å løfte personer og saker som virkelig betyr noe for landets digitale grunnmur.

Gode gjennomføringsevner og oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon vil være nyttig for å lede en velfungerende kommunikasjonsenhet, der teamet består av to kommunikasjonsrådgivere, en digital markedsfører og en samfunnskontakt. Du vil også være ansvarlig for å implementere en kommunikasjonskultur og -struktur som bringer viktige temaer til nasjonale beslutningstakere og samarbeidspartnere. 

I tillegg blir du en sentral del av et høyaktuelt samfunnsoppdrag som handler om å bygge en digital fremtid som er trygg og robust. 

Med gode muligheter for påvirkning og utvikling i et høykompetent arbeidsmiljø, ser vi frem til å få deg med på laget.

Vi er en viktig pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn


Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver

Ansvaret handler om å tydeliggjøre virksomhetens posisjon og samfunnsrolle og profesjonalisere vår fremtidsrettede kommunikasjon

Aktuelle oppgaver og områder:

 • Implementere overordnet kommunikasjonsstrategi, med tydelige mål, god metodikk og fremtidsrettede prioriteringer 
 • Drive proaktivt og strategisk kommunikasjonsarbeid, samt sikre god innholdsproduksjon og optimal kommunikasjon i ulike plattformer og kanaler
 • Samhandle aktivt mot regionale og nasjonale medier og publikum
 • Samarbeide nært med fagavdelingene, og forankre kommunikasjonsstrategien i hele organisasjonen
 • Lede, motivere og videreutvikle kollegaer i enheten

Aktuelle kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Erfaring innen kommunikasjon-, PR- og/eller media
 • Oppdaterte digitale ferdigheter
 • Engasjert samfunnsforståelse og interesse for politiske beslutningsprosesser 
 • Gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig på norsk og engelsk 

Den som ansettes må klareres etter bestemmelsene i sikkerhetsloven.


Disse egenskapene ser vi etter

Vi ser etter en ledertype som er åpen, nysgjerrig og oppdatert innen teknologi- og kommunikasjonsfag

Ellers, så vektlegger vi disse egenskapene:

 • Omsette strategi til handling
 • Tydelig, med evne til å utfordre og tenke nytt
 • Relasjonell og endringsorientert
 • Engasjert og tillitvekkende

Derfor bør du søke den attraktive lederstillingen

 • Gode muligheter til å påvirke og prege den digitale grunnmuren i Norge 
 • Varierte lederutfordringer i en samfunnsrelevant virksomhet med gode verdier
 • Gode muligheter til å utvikle og sette preg, som sentral leder ved virksomhetens hovedkontor
 • En fremtredende lederstilling som rapporterer direkte til myndighetens toppleder
 • Et kompetent, godt og motivert arbeidsmiljø

Geografisk fleksibilitet

 • Nkom har hovedkontor i Lillesand, med over 170 ansatte i Lødingen, Trondheim, Bergen, Oslo og Lillesand
 • Så lenge du vil være en god del til stede ved vår hovedbase i Lillesand, kan du bo hvor som helst i Norge

Søknad | Kontakt | Personvern

Søk på stillingen

 • Kontakt gjerne Frank Amundlien eller Stefan Jensen i SelectionPartner for en hyggelig og fortrolig prat om mulighetene i stillingen
 • Se viktig informasjon om personvern

Tips | Offentlighet


Om arbeidsgiver

Elektronisk kommunikasjon er grunnlaget for et moderne samfunn. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er utøvende myndighet for elektronisk kommunikasjon og post i Norge. Vi er pådriver for sikker, effektiv og bærekraftig kommunikasjon for mennesker og samfunn.

Alle våre eksterne rammesettere og målgrupper skal oppleve at vi er på og bruker åpenhet som mål og rettesnor for all vår virksomhet. 

Våre strategiske satsingsområder handler om bærekraft, kommunikasjon/samfunnsansvar og marked/utvikling.

Nkom har hovedkontor i Lillesand, med totalt 176 ansatte i Lødingen, Trondheim, Bergen, Oslo og Lillesand.

Hos oss får du en spennende arbeidshverdag i et faglig sterkt og engasjerende miljø tett på en bransje i kraftig utvikling.