Share

Junior kommunikasjonsrådgiver

Mo Industripark AS
Mo i Rana

Søknadsfrist:
12. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Tonje Nermark
Leder strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

Tlf. 467 78 409

Foto: Mo Industripark AS

MIP Info er en av driftsavdelingene til Mo Industripark AS. Avdelingen ivaretar mye av den utadrettede kommunikasjonen på vegne av MIP AS og i mange sammenhenger også Mo Industripark som helhet. Dette gjøres gjennom produksjon av informasjonsmateriell, nettsaker, sosiale media, politiske notat, konsernpresentasjoner, foredragsholding, utvalgsrepresentasjon, omvisninger, med mer. Er du vår nye kollega?


Sentrale arbeidsoppgaver inkluderer

 • Produksjon av nettsaker; intervjuer med tekst og bilde
 • Utforming av innhold til sosiale media, nyhetsbrev, presentasjoner
 • Produksjon av informasjonsmateriell på norsk og engelsk
 • Tilrettelegging for besøk og omvisninger i Mo Industripark
 • Bidra i øvrig informasjonsarbeid som for eksempel foredragsholding og avvikling av arrangementer

Vi ser etter deg som

 • Er lærevillig, kreativ og med stor kapasitet og evne til å jobbe strukturert. Du er nysgjerrig, tar utfordringer på strak arm og jobber godt både alene og sammen med andre.
 • Tilegner deg kunnskap raskt
 • Skriver godt og presist
 • Har erfaring med og interesse for publisering i ulike plattformer og sosiale medier med tekst, bilde og film
 • Er en god formidler, både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Har utdannelse fortrinnsvis på masternivå fra følgende fagretninger: journalistikk/media og kommunikasjon/ grafisk design/ samfunnsvitenskap/ markedsføring. Andre fagretninger og bachelornivå kan også være aktuelle.

  Nyutdannede oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer og en viktig rolle med å løfte frem Mo Industripark som en attraktiv lokasjon for ny industri og samfunnsbygger i nord
 • Jobb i en av Norges største industriparker
 • Godt arbeidsmiljø og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse ila. august

Spørsmål om stillingen

 • Tonje Nermark, leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 467 78 409.

Søk på stillingen via Jobbnorge


Om arbeidsgiveren

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Hovedoppgaven for MIP AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre Mo Industripark som etableringssted.

Selskapet er organisert i fem driftsavdelinger. Mo Industripark as er morselskapet i MIP-konsernet og har fire datterselskap: Rana Industriterminal AS, Mo Fjernvarme AS, MIP Miljøkraft AS og MIP Industrinett as. MIP AS har 55 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

Mo Industripark omfatter bl.a. 108 bedrifter med omlag 2500 ansatte, 7,8 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er nærmere 2000 GWh.