Share

Leder for markedsføring og kommunikasjon (Head of Marketing & Communications)

Energy Valley
Fornebu

Søknadsfrist:
20. juli

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Preben Strøm
Administrerende direktør i Energy Valley
911 75 866 preben.strom@energyvalley.com

Norges største næringsklynge, Energy Valley, søker nå en markedsførings- og kommunikasjonsekspert som har sterke faglige ferdigheter i strategisk og operativ markedsføring og kommunikasjon. Den ideelle kandidaten har også erfaring fra og interesse for energi og teknologi og har kreative tanker om hvordan man skal ta vare på medlemmer og partnere i klyngen, og nå nye i en utvidet energisektor.

Leder for markedsføring og kommunikasjon har det overordnede ansvaret for å skape og gjennomføre klyngens markedsførings-, kommunikasjons- og medlemsstrategier i samsvar med organisasjonens ambisiøse og spennende strategier og mål.

Som sterk kandidat har du en mastergrad med 5 – 7 års relevant yrkesarbeidserfaring, fortrinnsvis fra energi- og/eller teknologiindustrien. Du er organisert og analytisk med gode strategiske og operative kommunikasjonsferdigheter, og du jobber like lett på engelsk som du gjør på norsk.


Hovedoppgaver

 • Strategisk og operativt markeds – og kommunikasjonsarbeid mot våre primære hovedgrupper:
  • Industrien – potensielle medlemmer og øvrige medlemmer
  •  Akademia
  • Offentlige myndigheter
 • Utvikling, ansvar og drift av alle våre kommunikasjonskanaler, inkludert:
  • Digitale medier (LinkedIn, Facebook og Instagram)
  • Hjemmesider/nyhetsbrev
 • Gode analyser av den digitale brukeradferden og trafikkmønstre, som kan konverteres til økt medlemsmasse og større synlighet.
 • Vedlikeholde og optimere digitale flater, innhold og funksjoner.
 • Proaktivt og reaktivt pressearbeid, inkl. skriving av pressemeldinger og kronikker, pitching av saker, osv.
 • Bidra til å identifisere prioriterte arenaer, og dernest sørge for at Energy Valley blir med på, og er synlig på disse.

Kompetanse/erfaring

 • God kjennskap til energi- og teknologiindustrien. Ha evne til å se hvor klyngen kan sette agenda, delta i debatter og være synlige på relevante arenaer.
 • God forståelse for digitale medier.
 • Kreativ og god til å se muligheter for den gode historien og hvordan denne kan formidles.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk/engelsk.
 • Erfaring fra produksjon og publisering i digitale kanaler, herunder web og sosiale medier.
 • Erfaring fra prosjektarbeid og -ledelse.
 • Operativ og strategisk.

Personlige egenskaper

 • Offensiv og kreativ, men likevel strukturert.
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God nettverksbygger.

Har du de kvalifikasjonene vi søker for å styrke vår fantastiske klynge? Send oss gjerne en søknad! Vi legger listen høyt når vi nå søker etter kandidater, og mener at denne stillingen er en av de mest spennende kommunikasjonsjobbene som finnes hvis man ønsker å jobbe med innovasjon, forskning og prosjekter rettet mot framtidens energiløsninger i samarbeid med industri, akademia og offentlige aktører.

Søk på stillingen

Om Energy Valley

Energy Valley er Norges største teknologiklynge med nærmere 200 medlemsbedrifter og 32.000 ansatte, med en årlig verdiskaping på over 50 milliarder kroner. Klyngen dekker 5 fylker og over 80 kommuner, og har også et stort internasjonalt nettverk. Energy Valley er utnevnt til nasjonalt ekspertisesenter for energiteknologi (NCE Energy Technology).

Klyngens medlemmer opererer innenfor en bred og voksende portefølje av energimarkeder, og leverer til en verden som i økende grad etterspør fornybar energi og miljøvennlige teknologier. Digitalisering, bærekraft og innovasjon er sentrale drivere for omstillingen av industrien og klyngens ekspertise.

Klyngens arbeid legger til rette for samarbeid som bidrar til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurranseevne hos aktørene i klyngen.