Share

Kommunikasjonsrådgiver

Kreftregisteret
Oslo

Søknadsfrist:
29. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Giske Ursin
Direktør
Tlf. 990 11 452

Elisabeth Jakobsen
Kommunikasjonsleder
Tlf. 906 93 521

Egil Engen
Avdelingsleder
Tlf. 22 92 88 31

Vi lyser ut et vikariat som Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/spesialrådgiver) fra 1.10.2021 (eller snarest deretter) til 31.12.2022.

Kreftregisteret står overfor en rekke viktige og spennende utfordringer i tiden som kommer, og vi ønsker støtte til sentrale kommunikasjonsoppgaver. Vi søker deg som vil ha en meningsfylt jobb, der du kan hjelpe oss med å bidra til å redusere kreftbyrden – for den enkelte og for samfunnet.

Kreftregisteret organisert under Oslo universitetssykehus, er en arbeidsplass med stort mangfold. Vi oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Stillingens ansvarsområde er Kreftregisterets informasjonsvirksomhet, herunder

 • Mediehåndtering og rådgivning for Kreftregisterets direktør og ledelse
 • Utforming av kronikker og nyhetssaker knyttet til Kreftregisterets virksomhet og samfunnsoppdrag
 • Kontakt og innsalg av aktuelle saker til journalister
 • Formidling av resultater av forskning utført ved Kreftregisteret    
 • Koordinere og bidra til planlegging og gjennomføring av informasjonsaktiviteter og utgivelse av publikasjoner i samarbeid med avdelingene og screeningprogrammene
 • Bidra til innhold til www.kreftregisteret.no og Kreftregisterets sider i sosiale medier
 • Bidra i arrangering av pressekonferanser og andre informasjonsarrangementer 

Kommunikasjonsrådgiver rapporterer til direktøren og er p.t. administrativt plassert i seksjon for kommunikasjon og HR
 
Drive selvstendig/i samarbeid med andre

 • informasjonsplanlegging
 • kvalitetssikring av forskningsformidling
 • veiledning av Kreftregisterets forskningsstab i informasjonsspørsmål
 • saksbehandling

Søkere må ha

 • utdanning på høyskole/universitetsnivå innen journalistikk eller kommunikasjon (tilsv).
 • bred erfaring fra journalistisk og/eller informasjonsfaglig arbeid, herunder elektronisk kommunikasjon.
 • erfaring fra web-publisering.
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne, norsk og engelsk
 • evne til selvstendig og systematisk arbeid
 • gode samarbeidsevner og helhetsorientering

Det er ønskelig med

 • erfaring fra forskningsformidling
 • god kjennskap til medisinsk terminologi og onkologi
 • interesse og forståelse for statistikk

Vi tilbyr

Kreftregisteret er en arbeidsplass som vektlegger høy faglig kvalitet, teamarbeid og personlig initiativ. Stillingen gir mulighet til å jobbe med kollegaer som er i første rekke innen kreftepidemiologi, både nasjonalt og internasjonalt. Som medarbeider hos oss vil du få muligheten til å bidra til Kreftregisterets visjon – å bekjempe kreft og de utfordringene sykdommen medfører. Du vil få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling, i et sterkt og engasjert fagmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og tilbyr mulighet for trening i arbeidstiden. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
Kontaktpersoner ved Kreftregisteret er kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen og direktør Giske Ursin

Søknad og CV skal fylles direkte inn i Webcruiter og ikke lastes ned som vedlegg. Vitnemål og attester må vedlegges. 
 
Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil kalles inn til et intervju for å avklare personlig egnethet, motivasjon og potensial for gjennomføring av de ulike oppgavene som er tillagt stillingen. Inntrykket fra intervjuet sammen med vurdering av de dokumenterte akademiske kvalifikasjonene, eventuelle arbeidsprøver og/eller tester, referanser, kandidatens motivasjon og personlige egnethet vil danne grunnlag for tilsetting i stillingen.
 
I henhold til offentlighetsloven § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring.


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Kreftregisteret er et offentlig forskningsinstitutt med landsdekkende oppgaver, organisert i en enhet i Oslo universitetssykehus HF i Helseregion Sør-Øst. I tillegg til forskning driver instituttet kunnskapsformidling og rådgivning, og har ansvar for å registrere alle krefttilfeller i landet. Kreftregisteret er også ansvarlig for masseundersøkelsene mot livmorhalskreft og brystkreft.

Instituttet har ca. 200 medarbeidere, og holder til i lokaler ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark på Montebello i Oslo. www.kreftregisteret.no

Foto: Kreftregisteret