Share

Kommunikasjonsrådgiver

Konnekt - Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel
Oslo

Søknadsfrist:
01. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Ida Beinnes Hoff
Partner/Management Consultant
The Assessment Company

48959465
ida.hoff@theac.no

Gro-Anett Haugen
Management Consultant
The Assessment Company

97408693
gro-anett.haugen@theac.no

Kompetanse og kunnskap er den sikreste investeringen for fremtiden. Konnekt jobber med utdanningssektoren, privat sektor og offentlige aktører for å sikre at norsk samferdselssektor har nødvendig kompetanse for mer konkurransedyktig, fremtidsrettet og bærekraftig samferdsel. Som kommunikasjonsrådgiver i Konnekt vil du få en viktig rolle i en liten organisasjon med store påvirkningsmuligheter i en sektor som skal møte samfunnets behov for effektive og smidige mobilitetsløsninger framover. 
  
Vi ser etter en kollega med allsidig erfaring fra kommunikasjonsarbeid, som vet hvordan kommunikasjon kan brukes som et strategisk verktøy, og som er god til å jobbe operativt gjennom ulike kanaler for å få fram et budskap. Du har en god verktøykasse for innholdsproduksjon, er idérik og trives i en selvstendig og synlig rolle. Vår nye kommunikasjonsrådgiver har teft for hva som er en god sak og lyst til å være med å utvikle kommunikasjon som blir lagt merke til og snakket om blant våre målgrupper. Konnekt har mange interessenter, og vår kommunikasjon vil ha målgrupper som myndigheter, interesseorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, studenter og offentlige aktører. Et mål for denne nyopprettede stillingen er å skape og opprettholde et engasjement for Konnekts virksomhet blant disse viktige målgruppene.


Arbeidsoppgaver

 • Utvikle kommunikasjonsstrategi og -planer for Konnekt
 • Identifisere og planlegge kommunikasjonsaktiviteter, og være ansvarlig for gjennomføring av disse 
 • Innholdsproduksjon til tradisjonelle, digitale og sosiale medier
 • Publisering i og redaktøransvar for egne kanaler
 • Rådgivning internt i forbindelse med medieopptredener og presentasjoner
 • Mediekontakt og mediehåndtering
 • Deltakelse på konferanser, karrieredager og andre samarbeidsarenaer

Kvalifikasjoner

 • Minimum 2-3 års erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Gode ferdigheter innen innholdsproduksjon for sosiale medier og andre digitale flater
 • Evne til å finne gode historier og formidle dem på engasjerende vis
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner  
 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå

For å lykkes i stillingen er det viktig å kommunisere og arbeide godt sammen med ulike aktører på ulike nivåer. Vi tror vår nye kollega er idérik og løsningsorientert og trives med å presentere og være synlig, samt evner å finne gode historier og formidle dem på engasjerende vis.


Vi tilbyr

 • En svært selvstendig og allsidig stilling hvor du er tett på beslutningene og bidrar til utviklingen av gode og bærekraftige mobilitetsløsninger i fremtiden
 • En variert arbeidsdag med et bredt spekter av oppgaver og produksjon av mange ulike typer innhold
 • En meget bred kontaktflate og gode muligheter for nettverksbygging  
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • God pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Lønn etter avtale, jf. statens lønnsregulativ
 • Kontorsted i flotte lokaler i Oslo sentrum

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CVen eller etnisk bakgrunn.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.
 
Vi ønsker tidlig å komme i dialog med interesserte kandidater, i god tid før søknadsfrist.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere hos The Assessment Company, Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693 eller Ida Beinnes Hoff tlf. 489 59 465.

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 1. november 2020.

Søk på stillingen via The Assessment Company


Om arbeidsgiveren

Konnekt er et nyetablert nasjonalt senter for samferdselskompetanse og skal bidra til en mer strategisk styring av kompetanseutvikling på nasjonalt nivå. Konnekt skal bidra til sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i samferdsels sektoren i fremtiden.

Konnekt skal gjennom etablering av en ny samarbeidsform mellom utdanningssektoren, offentlige aktører og privat sektor bidra til å utvikle gode fagmiljøer og bred kunnskap om samferdsel i den norske utdanningssektoren

Konnekt skal ha kunnskaper og overblikk over kompetansesituasjonen i sektoren, bidra til å tette kompetansegap og styrke sektorens attraktivitet på studie- og arbeidsmarkedet.

Konnekt er et samarbeidsprogram etablert av Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen i tett samarbeid med øvrige aktører og bedrifter i samferdselssektoren. Senteret ble lansert 28. februar i 2020.

For ytterligere informasjon om Konnekt se: https://konnekt.no

Foto: Konnekt