Share

Kommunikasjonsrådgiver

Sparebank1 SMN
Trondheim

Søknadsfrist:
25. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Hans Tronstad
Kommunikasjonsdirektør
tlf 941 78 322
hans.tronstad@smn.no

Rolf Jarle Brøske
Konserndirektør
tlf 91112475
rjb@smn.no

I SpareBank 1 SMN er vi nesten 1600 kolleger som leverer tjenester innenfor alt fra bank til eiendomsmegling og regnskap til kunder i hele Midt-Norge. Samfunnet er vår største eier, og vi gir hvert eneste år en stor del av overskuddet vårt tilbake til lokalsamfunn i hele regionen. Vi er et verdiorientert selskap, og skal bygge kultur og formidle gode historier fra virksomheten både internt og til samfunnet. Vi lever etter vår visjon om at sammen får vi ting til å skje .

 Vi søker derfor etter deg som vil hjelpe oss med dette arbeidet. Du vil jobbe sammen med et offensivt team innenfor forretningsområdet kommunikasjon og samfunn. Denne enheten har ansvar for bankens samfunnsutbytte, sponsing, arrangement og kommunikasjon. Arbeidssted er bankens hovedkontor i Trondheim.


Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utvikling og produksjon av innhold til konsernets interne og eksterne kanaler
 • Operativt ansvar for bankens internkommunikasjon
 • Kulturbygging og samhandling i hele SpareBank 1 SMN-konsernet
 • Kommunikasjonsfaglig bistand til bankens forretningsområder og datterselskaper
 • Bidra aktivt i avdelingens øvrige arbeidsoppgaver

Utdanning og erfaring

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsarbeid i større virksomhet

Kvalifikasjoner

 • Evne å bruke kommunikasjon som strategisk verktøy
 • God forretningsmessig og organisatorisk forståelse
 • Erfaring med redigerings- og publiseringsverktøy for innholdsproduksjon

Personlige egenskaper

 • Svært gode formidlingsevner muntlig og skriftlig
 • Evne til å takle komplekse oppdrag i krevende situasjoner
 • Høyt engasjement og evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Ansvarsbevisst, initiativrik

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren

SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern. Markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert på 42 steder i regionens kommuner med i alt 46 kontor. 

Vårt mål er å være den anbefalte banken for kunder i Midt-Norge, og som lokal og selvstendig sparebank føler vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i regionen. Vi bygger vår virksomhet på nærhet til kundene, god tilgjengelighet, full produktbredde og helhetlig økonomisk rådgivning. 

Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet sysselsetter ca 1600 årsverk og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Markets, SpareBank 1 Kapitalforvaltning og SpareBank 1 Finans Midt-Norge. SpareBank 1 SMN er største aksjonær med eierandel på 33 prosent i BN Bank. SpareBank 1 SMN er en av seks eiere av SpareBank 1 Gruppen.