Share

Kommunikasjonsrådgiver

Nordland politidistrikt
Bodø

Søknadsfrist:
22. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Tove Kaspersen
Leder Stab for kommunikasjon
Nordland politidistrikt
957 55 976

Ønsker du en jobb hvor kommunikasjon brukes aktivt og strategisk for å gi innbyggerne i Nordland en tryggere hverdag? Vil du være en pådriver til å gjøre politiets forebyggende budskap synlig i sosiale medier? Er du kreativ, løsningsorientert og liker å jobbe i en hektisk hverdag? Har du kunnskap om bruk av sosiale medier, herunder budskapsformidling, videoproduksjon og foto? Da er dette jobben for deg!

Vi har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver med ansvar for utvikling og drift av sosiale medier. Stillingen inngår i Stab for kommunikasjon, og svarer til leder av Stab for kommunikasjon, som har overordnet ansvar for å støtte, utvikle og drifte kommunikasjonsarbeidet i politidistriktet.
Tiltredelse etter avtale.


Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge og videreutvikle politiets etablering i sosiale medier
 • Være en pådriver for drift og kvalitet av Nettpatruljen til politiet
 • Produsere innhold til politiets kanaler i sosiale medier
 • Inngå i Stab for kommunikasjon sitt team med løpende arbeidsoppgaver innenfor intern-, ekstern- og krisekommunikasjon i politidistriktet
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bachelor eller høyere grad innenfor visuell kommunikasjon, kommunikasjonsfag eller andre relevante fagområder. Særskilt arbeidserfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning
 • Erfaring fra drift av kanaler i sosiale medier
 • Erfaring fra produksjon av bilde/video til bruk i sosiale medier
 • Erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Ønsket:

 • Kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer
 • Erfaring fra krisehåndtering
 • Samfunnsengasjert og god forståelse av politiets samfunnsoppdrag

Utdanningsnivå

 • høyskole/universitet

Personlige egenskaper

 • Kreativ og nytenkende
 • Evne til å jobbe systematisk og strukturert
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • Gjenspeile politiets verdier som respekt, modig, helhetsorientert og tett på
 • Plettfri vandel og må kunne oppfylle krav til sikkerhetsklarering "hemmelig"


Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for å kunne forme framtidas politi
 • En utfordrende rolle med stor synlighet og bred kontaktflate
 • Stillingen lønnes som rådgiver (SKO 1434) i lønnsspennet kr. 472.300 - 534.100 brutto per år
 • Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 630 ansatte i Nordland politidistrikt.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner.

Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, så ønsker Nordland politidistrikt kjønnsbalanse. Vi oppfordrer derfor både kvinner og menn, samt personer med minioritetsbakgrunn til å søke stillingen. Som IA-virksomhet legger Nordland politidistrikt vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved intervju må bekreftede kopier av vitnemål, attester og lignende medbringes. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel.

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr off.l. § 25.