Share

Kommunikasjonsrådgiver

Finnmarkssykehuset HF, Helse Nord
Hammerfest

Søknadsfrist:
31. juli

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Eirik Palm
Kommunikasjonssjef
97619594
eirik.palm@finnmarkssykehuset.no 

Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for ekstern og intern kommunikasjonen på alle plattformer i foretaket, herunder strategisk og operativ kommunikasjon, faglig rådgivning, publisering av innhold og utvikling av materiell. I tillegg kommer andre oppgaver som hører under kommunikasjonsfaget. Vi søker deg med kunnskap om- og erfaring fra kommunikasjonsarbeid på ulike flater. Du har stor arbeidskapasitet, gode analytiske evner, vil bidra til at vi leverer gode tjenester til pasienter, ansatte, media og innbyggere for øvrig, og ønsker å være med og videreutvikle kommunikasjonstjenesten i Finnmarkssykehuset. Stillingen rapporterer til kommunikasjonssjef.


Arbeidsoppgaver

 • utvikle og produsere informasjon til pasienter, media/befolkning og ansatte
 • bidra med råd og veiledning for ledelse og ansatte
 • bidra til utvikling, gjennomføring og evaluering av kommunikasjonsstrategier og handlingsplaner
 • utvikle og produsere for nettside
 • pressekontakt i turnus
 • videreutvikle bruken av- og produsere til sosiale medier
 • produsere informasjonsmateriell til pasienter og pårørende
 • skrive taler og lage presentasjoner
 • kampanjearbeid
 • undervise i kommunikasjon og mediehåndtering
 • bistå kommunikasjonssjef og foretaksledelse i strategiske og operative spørsmål
 • delta i krise- og katastrofeledelse, samt råd og utvalg

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor kommunikasjon eller journalistikk. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • erfaring med publisering på nett
 • erfaring med foto/video og -redigering er ønskelig
 • erfaring fra kampanjearbeid er ønskelig
 • erfaring med endringsledelse og internkommunikasjon er ønskelig
 • erfaring med InDesign, Photoshop og Premier Pro eller tilsvarende er ønskelig
 • kompetanse innen grafisk design er ønskelig
 • gode skriveferdigheter på norsk
 • for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur

Personlige egenskaper

 • stor arbeidskapasitet
 • god samfunnsforståelse
 • kjennskap til norsk helsevesen er ønskelig
 • god forståelse for kommunikasjon i større organisasjoner
 • personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • spennende og varierte oppgaver i fylkets største virksomhet
 • godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • høykompetansemiljø
 • gode utviklingsmuligheter
 • godt kommunikasjonsfaglig miljø, og kolleger i hele Helse Nord
 • medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning.
 • lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid. I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm.

Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Finnmarkssykehuset har om lag 2.000 ansatte, fordelt på to sykehus, to medisinske sentre, Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS), Psykisk helsevern og rus, og prehospitale tjenester. Vi har en desentralisert struktur, og mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Vi har små avdelinger, som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!