Share

Kommunikasjonsdirektør

Bufdir, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Oslo

Søknadsfrist:
09. sep.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Liv S. Bøe
Amrop Delphi
Tlf. 23 33 27 70

Mari Trommald
Direktør Bufdir
Tlf 906 05 916

Kommunikasjon med omverdenen er viktig for Bufdirs kjernevirksomhet. Direktoratet har en bred og sammensatt kontaktflate, og en god dialog både med barn- og unge og deres familier, kommuner, statlige myndigheter og private samarbeidspartnere stiller høye krav til budskapsformidling og kommunikasjon i ulike kanaler.

Vi søker en strategisk sterk og uredd kommunikasjonsdirektør som brenner for å bidra til gode oppvekstsvilkår for barn-, unge og deres familier. Stillingen har et bredt ansvarsområde, og du får utfordringer både på operativt og strategisk nivå. Som kommunikasjonsdirektør skal du videreutvikle og realisere vår kommunikasjonsstrategi, og du vil arbeide proaktivt med mediehåndtering og omdømme. En viktig oppgave blir å samordne og følge opp alt kommunikasjonsarbeid på tvers av kanaler, både i direktoratet og i Bufetats regioner.

Du blir medlem av direktoratets toppledelse og har erfaring som gjør at du blir en nær rådgiver og tilrettelegger for god kommunikasjonsstøtte for vår direktør. Du vil lede et team på åtte medarbeidere samt ha et faglig ansvar for kommunikasjonssjefene på de fem regionkomtorene. 


Ansvarsområder

 • Strategisk fagansvar for kommunikasjonsfeltet
 • Koordinere og utvikle Bufdirs og –etats kommunikasjonskanaler og -oppgaver
 • Utvikle relasjonen og kommunikasjonen med omverdenen
 • Proaktivt mediearbeid
 • Kommunikasjons- og medierådgiving til direktør og toppledelse
 • Måle og synliggjøre effekten av kommunikasjonsvirkemidlene
 • Personal- og fagansvar for åtte medarbeidere samt fagansvar for kommunikasjonsmedarbeidere i regionene
 • Bygge gode samarbeidsrelasjoner internt, i regionene og med eksterne samarbeidspartnere

Hva slags bakgrunn har du?

Du har:

 • Relevant utdanning
 • Velutviklet samfunns- og rolleforståelse
 • Evne – og vilje til å engasjere deg i vårt viktige samfunnsoppdrag
 • Bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn
 • Evne til å koordinere, lede og utvikle kommunikasjonsarbeidet strategisk
 • Innsikt i medieutviklingen og erfaring både fra både tradisjonelle og digitale kanaler
 • Dokumentert god formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Ledererfaring, gjerne fra større virksomhet

Hva slags person ser vi etter?

Du er:

 • Ambisiøs og resultatorientert
 • Leveransedyktig og faglig sterk. Du har evne til å definere og bidra til høy kvalitet og - kvantitet
 • En relasjonsbygger, både internt og eksternt og med evne til å utvikle et sterkt team
 • Strategisk sterk med god rolleforståelse
 • God til å omformulere utfordringer til muligheter og mål

I tillegg ønsker vi ledere som vil være ledere og som er opptatt av å utvikle eget lederskap.


Hva kan vi tilby deg?

Hos oss får du:

 • Et meningsfylt arbeid for deg som vil være med på å jobbe for vårt viktige samfunnsoppdrag 
 • Varierte og spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling
 • Ansettelse som avdelingsdirektør, med lønn fra kr  792 700 - 1 011 400 brutto pr. år. Lønn fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Verdt å merke seg før du søker

Vi ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufdir jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan bli brukt til statistikkformål.

I tillegg gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer på bufdir.no