Share

Kommunikasjonsdirektør

Sykehuset Innlandet HF
Brumunddal

Søknadsfrist:
20. aug.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt
Rune Hummelvoll
HR-direktør
450 43 935
Alice Beathe Andersgaard
Adm. direktør
481 86 062

Vil du bidra til åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon i Innlandets største kompetansemiljø?

Sykehuset Innlandet søker etter en erfaren medarbeider som skal lede foretakets kommunikasjonsarbeid. Vi er opptatt av å gi god informasjon til våre brukere, som er ca. 360.000 innbyggere i 42 kommuner i Hedmark og Oppland. Videre legger vi vekt på å utvikle god dialog med fagmiljøer, pasient- og brukerorganisasjoner, kommuner og andre interessenter. Dette er et ansvarsområde som krever initiativ og stort engasjement.

Kommunikasjonsdirektøren samarbeider tett med foretakets øvrige ledelse og inngår i administrerende direktør sin ledergruppe.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle helseforetakets strategiske og operative kommunikasjonsarbeid.
 • Legge til rette for åpen, tydelig og tilgjengelig kommunikasjon, både internt i virksomheten og eksternt mot pasienter, pårørende og andre interessenter.
 • Sørge for god informasjonsberedskap og krisekommunikasjon.
 • Lede stabsområde Kommunikasjon og samfunnskontakt.      

Kvalifikasjoner

 • Høgskole-/universitetsutdanning på minimum bachelornivå, gjerne mastergrad.
 • Relevant faglig bakgrunn og erfaring fra større virksomhet.
 • Kunnskap om helsevesenet er en fordel, men ingen betingelse.
 • Dokumenterte resultater fra tidligere arbeidsforhold.
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende høgskole-/universitetsutdanning.         

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Faglig ambisiøs og tillitvekkende.
 • Samfunnsengasjert og med vilje til å jobbe med komplekse problemstillinger.
 • Interesse og lyst til å jobbe i en virksomhet med høy kompetanse og sterke fagmiljøer.
 • Strategisk kompetent med gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt.      

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i Innlandets største kompetansemiljø
 • Et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Søk på stillingen

Om arbeidsgiver

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
 
Vi skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi.