Share

Avdeling for kommunikasjon og politikk søker ny seksjonsleder kommunikasjon

Kirkens Nødhjelp
Oslo

Søknadsfrist:
21. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Dag Ivar Belck-Olsen
Fungerende leder for avdeling Kommunikasjon- og politikk
[email protected]

Som vår nye seksjonsleder for kommunikasjon vil du få en spennende mulighet til å være en viktig aktør i en global organisasjon som er i stadig endring, med over 900 dedikerte ansatte i over 23 land.

Vi søker en erfaren, tydelig og proaktiv leder som liker å skape resultater gjennom andre.
En av de viktigste oppgavene dine vil være å lede seksjonens 11 ansatte og gjennom disse skape synlighet og engasjement rundt Kirkens Nødhjelps arbeid. Videre er det viktig at du bygger god og helhetlig kommunikasjon som forvalter vårt omdømme. I tillegg er du ansvarlig for å utvikle kommunikasjonsverktøy og -rutiner for kommunikasjon overfor ulike målgrupper.

Du er åpen for å tenke nytt, er målrettet, og glad i samarbeid, internt og eksternt. Du skal sikre seksjonens varierte innholdsleveranser for alt fra presse og media til interne og egne kanaler, sosiale medier, nettsider, rapporter og kampanjer.

I Kirkens Nødhjelp søker vi ledere som motiveres av vår visjon og våre verdier, og som ønsker å utvikle organisasjonen i tråd med både krav og nye muligheter. Vårt arbeid i flere av verdens mest sårbare land, bidrar til en meningsfull jobbhverdag med høyt tempo og sterkt lagarbeid. Vi trenger ledere som tenker strategisk og helhetlig og som bidrar til effektive systemer i det daglige arbeidet.

Seksjonen jobber tett sammen med andre ansatte i egen avdeling, og andre avdelinger, Kirkens Nødhjelps utekontor og en rekke eksterne samarbeidspartnere.
Som kommunikasjonsleder rapporterer du til avdelingsleder for kommunikasjon og politikk og inngår i avdelingens ledergruppe.


Arbeidsoppgaver:

 • Personalledelse: Lede, inspirere og videreutvikle en kompetent seksjon med 11 ansatte
 • Medansvar for strategisk kommunikasjon, internt og eksternt
 • Ansvar for presse og visuell kommunikasjon, med mål om høy synlighet overfor relevante målgrupper
 • Bidra til å videreutvikle og bygge engasjement og stolthet internt og eksternt om vår merkevare
 • Sikre god samhandling med andre avdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor kommunikasjon
 • Minst fem års relevant yrkeserfaring innenfor arbeid som pressekontakt, med visuell og digital kommunikasjon, kampanje, mobiliseringsarbeid og merkevarebygging
 • Erfaring med personalledelse og strategisk kommunikasjonsledelse
 • Dokumenterbar erfaring med krisehåndtering
 • Erfaring med strategisk og engasjerende kommunikasjon i sosiale medier og sterk kanalforståelse
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre kampanjer, samt internasjonal erfaring, er ønskelig

Som person er du gjerne:

 • Interessert i mennesker, og en som skaper trivsel, engasjement og godt lagspill
 • Strukturert, med evnen til å jobbe systematisk mot mål
 • Tydelig i bestillinger og tilbakemeldinger i din rolle som leder
 • Initiativrik og motiverende, liker å tenke nytt
 • Løsningsorientert, med høy gjennomføringsevne og stresstoleranse

Vi tilbyr:

 • En spennende og meningsfylt arbeidshverdag i et internasjonalt miljø
 • Fast stilling ved vårt hovedkontor i Oslo
 • Avtalefestet lønns- og arbeidsvilkår
 • Fleksibel arbeidstid, sommertid, gode pensjons- og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste og IA-bedrift

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Den som ansettes må være lojal mot Kirkens Nødhjelps kristne verdigrunnlag.

Før du søker ber vi om at du leser gjennom vår  ACT Code of Conduct for the prevention of misconduct, including corruption, fraud, exploitation and abuse, including sexual; and to ensure child safeguarding og  Protection from Sexual Harassment, Exploitation and Abuse,  and Child Safeguarding Policy. Hvis du får tilbud om denne stillingen vil du bli bedt om å signere vår Code of Conduct og Protection from Sexual Harassment, Exploitation and Abuse, and Child Safeguarding Policy.

I samsvar med grunnleggende humanitære prinsipper, anvender Kirkens Nødhjelp en rekke sikkerhetstiltak for å forhindre eller redusere risikoen for at humanitær bistand kommer i feil hender. Dette inkluderer de individer og grupper som til enhver tid er underlagt sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd. Som en del av våre sikkerhetstiltak vil vi derfor kryssjekke detaljene til kandidater som søker denne stillingen, opp mot sanksjonslistene til FN og enkelte av Kirkens Nødhjelps statlige donorer. Vær oppmerksom på at dette sikkerhetstiltaket kun gjelder internasjonale stillinger og nasjonale lederstillinger.


Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

Kirkens Nødhjelp (KN) er en av Nordens største bistandsorganisasjoner. Sammen med vårt internasjonale nettverk ACT-alliansen og våre lokale samarbeidspartnere, når vi årlig millioner av mennesker og skaper endring verden over med vårt arbeid. Vi jobber mot vår visjon om en rettferdig verden for alle mennesker gjennom aktivt å påvirke politiske beslutninger, bidra til langsiktig utvikling og hjelpe når katastrofen rammer som verst.

Foto: Kirkens Nødhjelp