Share

Kommunikasjonsrådgiver (vikariat)

Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Oslo

Søknadsfrist:
27. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Katarina Heradstveit
Avdelingsleder
Tlf. 986 31 131

Vi er ute etter deg som har en god penn og er samfunnsorientert, og som trives i et miljø med høyt tempo og et stort oppgavespenn. 

IMDi skal være et brukerrettet og synlig fagdirektorat. Som kommunikasjonsrådgiver hos oss vil du jobbe med ekstern og intern kommunikasjon. Enheten er plassert under IMDis direktør. Du vil være en del av et team med tre kommunikasjonsrådgivere, der pressetelefon og publisering i sosiale medier går på turnus. Enheten består i tillegg av webredaktør, webrådgiver og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt. 


Arbeidsoppgaver

 • Håndtere pressehenvendelser og bidra til utspill i media
 • Gi kommunikasjonsfaglig rådgivning til ledere, fagavdelinger og i prosjekter
 • Utforme kommunikasjonsplaner, talepunkter, pressemeldinger og budskapsplattformer
 • Publisere innhold i IMDis sosiale-medie-kanaler i henhold til vedtatt strategi
 • Bistå under arrangementer

Kvalifikasjoner

Må-krav:

 • Høyere utdanning innen språk- og samfunnsfag, eller kommunikasjons- og mediefag på minimum bachelornivå
 • Erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, fortrinnsvis fra kommunikasjonsavdeling, mediehus eller byrå
 • God kompetanse på å utarbeide og sammenfatte kompliserte tekster på en enkel og forståelig måte som når målgruppen
 • God samfunnsforståelse
 • Meget god skriftlig framstillingsevne på norsk i tråd med prinsippene for klarspråk
 • God digital kompetanse

Fordelskrav:

Det er en fordel om du har kompetanse eller erfaring med:

 • Klarspråkarbeid i en virksomhet
 • Erfaring med bruk av sosiale medier i virksomhet
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med å skrive talepunkter og budskapsplattformer.
 • Erfaring med SharePoint og andre verktøy i Office 365
 • Erfaring med Episerver
 • Erfaring med enkel videoproduksjon

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, målrettet og har stor gjennomføringsevne
 • Du er selvstendig og løsningsorientert
 • Du er nysgjerrig og liker å lære nye ting
 • Du har gode samarbeidsevner, og liker å jobbe i team
 • Du har evne til å jobbe raskt og nøyaktig under tidspress

Vi tilbyr

 • Årslønn i henhold til statens regulativ som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet 507 600- 637 900 kroner, eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet 594 300- 715 900 kroner.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Godt faglig og bredt sammensatt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • Å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag og mange utfordrende og spennende oppgaver


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet (KD). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, kunnskapsutvikling og -formidling. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. 

Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 224 ansatte fordelt på kontorer i Narvik, Bergen og Oslo. Ca. 30 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2021 ca. 326 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter i underkant av 9 mrd. kr. i tilskuddsmidler
 

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.