Share

Direktør for kommunikasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Oslo

Søknadsfrist:
04. jan.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Gro Møllerstad 
Møllerstad rekruttering as
tlf. 915 59 752

 

Som kommunikasjonsdirektør i IMDi får du mulighet til å jobbe med strategisk kommunikasjon i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag og med stor offentlig interesse.  

Direktør for kommunikasjon er kommunikasjonsstrategisk rådgiver for direktøren og øvrig toppledelse. Det betyr at aktuelle kandidater må kunne vise til dokumenterte resultater fra strategisk kommunikasjonsarbeid og mediehåndtering.
Kommunikasjonsdirektøren leder en avdeling med fem medarbeidere, sitter i IMDis toppledergruppe og rapporterer til direktør Libe Rieber-Mohn.


Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og gjennomføre IMDis kommunikasjonsstrategi
 • Sikre profesjonell kommunikasjon som understøtter IMDis samfunnsoppdrag
 • Ansvar for å måle og analysere effekten av kommunikasjonstiltak overfor interne og eksterne målgrupper
 • Sikre godt innhold, drift og videreutvikling av IMDis nettsider og sosiale mediekanaler
 • Overordnet ansvar for internkommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra personalledelse
 • God forståelse for politiske beslutningsprosesser
 • Meget gode skriveferdigheter
 • Solid kompetanse om kommunikasjonsarbeid i digitale kanaler
 • Utdanning fra universitet og/eller høgskole innenfor journalistikk, kommunikasjon eller samfunnsvitenskap. Særlig relevant kommunikasjonserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Er gjennomføringssterk og med evne til å skape entusiasme for mål og prioriteringer
 • Har svært gode samarbeidsevner og evne til å motivere og lede medarbeidere i et spennende kommunikasjonsfaglig miljø
 • Er systematisk og strukturert
 • Tåler høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høyt tempo, dyktige kollegaer og mye engasjement for IMDis samfunnsoppdrag Arbeidssted vil være i Oslo sentrum
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • En mangfoldig arbeidsplass, både i bakgrunn, erfaringer og livsfaser
 • Sentralt beliggende arbeidssted i Oslo med god kantineordning, treningsrom, garderobe og innendørs sykkelparkering i bygget

Ta gjerne en konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver Gro Møllerstad, Møllerstad rekruttering as, tlf. 915 59 752. 

Søk på stillingen her


Om arbeidsgiveren

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et direktorat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). IMDi er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, og skal som forvaltningsorgan og kompetansesenter styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Direktoratets hovedarbeidsområder er bosetting av nyankomne med flyktningbakgrunn og oppfølging av introduksjonsloven, bidra til økt sysselsetting blant personer med innvandrerbakgrunn, dialog med minoritetsbefolkningen, tilrettelegging av offentlige tjenester, forebygging av tvangsekteskap, utvikling og formidling av kunnskap. IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor. Direktoratet ble opprettet 1. januar 2006 og har ca. 275 ansatte fordelt på kontorer i Narvik og Oslo. Ca. 35 prosent av IMDis ansatte har innvandrerbakgrunn. Direktoratet har i 2022 ca. 350 mill. kr. i driftsbudsjett og forvalter ca 11,6 mrd. kr. i tilskuddsmidler.

IMDi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og det er et personalpolitisk mål å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. IMDi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne. IMDi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. IMDi er en IA-virksomhet, som innebærer at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.
I samsvar med Offentleglova kan en søker offentliggjøres på søkerliste selv om han/hun har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Vedkommende vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Foto: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)