Share

Kommunikasjonssjef

Horten kommune
Horten

Søknadsfrist:
07. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Henning Grimstad
seksjonsleder
97 55 02 95
henning.grimstad@horten.kommune.no

Helge Skatvedt
kommunalsjef
97 55 04 15

Stillingen som kommunikasjonssjef er plassert direkte under assisterende kommunedirektør, og skal lede en liten, men kompetent enhet på ca 6 ansatte. Kommunikasjonssjefen vil ha hovedansvar for kommunens kommunikasjonsstrategi, både realiseringen av denne - og fornyelse. I Horten kommune har kommunikasjonsseksjonen redaktøransvaret for internett, intranett, sosiale medier - og er pådriver for å utvikle og vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer kommunen skal være aktiv på. Med lederansvaret følger både økonomi-, personal- og faglig ansvar. Seksjonen består av flinke ansatte som jobber med alt fra grafisk design, videoproduksjon, markedsføring, skjemaproduksjon, krisekommunikasjon og tekstproduksjon til direkte kommunikasjon med innbyggere i servicetorg og sentralbord. Kommunen er i en organisasjonsutviklingsprosess, der kommunikasjonssjefen er en ny-opprettet stilling. Selv om vi løser oppgavene i dag, vil det være behov for å forme innholdet og bygge en strategisk seksjon til nytte for innbyggere, politikere, ansatte og ledere.


Arbeidsoppgaver

Det viktigste i rollen som kommunikasjonssjef er faglig og økonomisk ansvar og ledelse, samt å være en god og tydelig personalleder.

I tillegg nevnes:

 • Oppbygging av seksjonen, gjennom strukturering av arbeidsoppgaver
 • Revidering av kommunikasjonsstrategien
 • Realisering av kommunikasjonsstrategien; Dialogbygger, Identitetsskaper, Fornyer
 • Klart blikk for klart språk og universell utforming
 • Utvide bruken av kommunens skjema-løsning (p.t. ACOS interact)
 • Ta i bruk kunstig intelligens i der dette er relevant
 • Krisekommunikasjon
 • Ha et aktiv forhold til personvernlovgivning og offentlighetsloven

Vi forventer at du løser oppdraget sammen med dine ansatte, og at du er både objektiv og proaktiv med tanke på å bygge kommunens omdømme.


Kvalifikasjoner

Vi ønsker oss en leder som har:

 • Ledererfaring fra kommunikasjon, helst i offentlig sektor
 • Du må ha minimum 3- årig utdanning, med kommunikasjonsfaglig innhold - gjerne i kombinasjon med samfunnsfag/ledelse
 • Grunnleggende forståelse for kommunikasjonsteknologi
 • Grunnleggende forståelse for kommunens samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper

Du må være:

 • En samarbeidende og tydelig leder
 • Opptatt av korrekt og sannferdig informasjon
 • På jakt etter informasjon
 • Systematisk og etterrettelig
 • Du begeistres av klart språk og universell utforming
 • Ikke redd for å ta i et tak
 • Nysgjerrig på ny kommunikasjonsteknologi

Vi tilbyr

Horten kommune vil tilby:

 • En spennende og utviklende lederstilling innen kommunikasjon
 • Du får være med på å bygge en ny seksjon og en ny organisasjon
 • Du vil være en strategisk kommunikasjonspartner, tett på toppledelsen og ordfører
 • Konkurransedyktig lønn (etter avtale)
 • Gode pensjonsvilkår (KLP)
 • Fleksibel arbeidstid


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Horten kommune – et godt sted å arbeide, bo og leve.
Horten er en liten, idyllisk kommune med ca 27.500 innbyggere -  vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.
Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, på Borre, Skoppum, Nykirke eller i småbyen Åsgårdstrand. Kommunen har en lang og vakker sjøfront med mange fine strender, parker og turveier. Universitetet i Sørøst-Norge ligger her og vi har mange spennende bedrifter. Bli bedre kjent med oss gjennom vår presentasjonsfilm.

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle - uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion - om å søke utlyste stillinger - dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Mer om Horten Kommune

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.
Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.
Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.

Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter.

Illustrasjon: Horten kommune