Share

Rådgiver i markedsføring og sosiale medier

Høgskolen i Østfold
Halden

Søknadsfrist:
04. mars

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt

Tore Petter Engen
Informasjonssjef

69608084/90793313
tore.p.engen@hiof.no

Seksjon for marked og kommunikasjon har hovedansvar for den samlede markedsføringen av Høgskolen i Østfold. I praksis betyr dette ansvar for å lage kampanjer og gode markedsføringsstrategier for å opprettholde de gode søkertallene til våre studier ved Høgskolen i Østfold. God forankring av denne strategien på alle nivå i høgskolen er viktig. Det er derfor avgjørende å være i dialog med hele organisasjonen og de respektive ledergruppene. På begge høgskolens studiesteder er det kontaktpersoner som har ansvar for å bistå fagavdelingene i eventuelle tilleggskampanjer. Som rådgiver skal du koordinere helheten og ha ansvar for all markedsføring og sosiale medier. 


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være:

 • utforming og oppfølging av markedsføringsstrategien
 • ansvar for strategisk bruk av sosiale medier, og oppfølging av hvordan disse benyttes
 • analyse av markedssituasjon og foreslå tiltak knyttet til denne
 • ansvar for både digital studiekatalog og trykket studiemateriell, og også andre aktiviteter som ligger i markedsføringsstrategien
 • bidrag til content marketing
 • praktisk oppfølging av visuell profil, samt følge opp vår nettbutikk for profilartikler
 • organisere utdanningsmessen vi er medarrangør på, samt utføre oppgaver i forbindelse med studiestart og andre arrangement enheten har ansvar for
 • tett dialog med høgskolens samarbeidspartnere

Sosiale medier brukes aktivt i vårt daglige arbeid og du vil være en aktiv nøkkelspiller på dette området. Mange av aktivitetene blir gjennomført som prosjekt, så det er viktig at du er en god lagspiller og at du liker å jobbe tett med andre.  

Høgskolens administrative tjenester har nylig vært gjennom en omorganisering, så noen justeringer kan forekomme.


Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha:

 • relevant høgskoleutdanning på masternivå eller tilsvarende, med kompetansebakgrunn som dekker ulike områder innen markedsføring, branding m.m.
 • kunnskaper knyttet til analysearbeid (både kvalitativ og kvantitativ)
 • gode kunnskaper innen administrering av sosiale medier
 • gode datakunnskaper for blant annet kunne tilrettelegge innhold for sosiale medier
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, også på engelsk
 • ha fokus på ”Klarspråk i Staten”

Personlige egenskaper:

Du må være proaktiv, samarbeidsvillig, selvstendig og ha evnen til å planlegge og fullføre oppgaver. 


Vi tilbyr

 • lønn i stilling som 1434 rådgiver mellom kr 500 000 – 610 000. Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

 

Søk på stillingen her


Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Hvis du opplyser at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.  

 


Om arbeidsgiver

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en statlig høgskole med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".