Share

Kommunikasjonsrådgiver / senior kommunikasjonsrådgiver

Helse Nord RHF
Bodø

Søknadsfrist:
20. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Ingrid Bredesen Hangaas
Senior kommunikasjonsrådgiver
48 11 86 64

Skjalg Fjellheim
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt
90 52 10 10

Vår gode kollega skal slutte, og vi søker hennes etterfølger.

Helse Nord RHF har som hovedoppgave å sørge for gode spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nord-Norge. Gjennom godt samarbeid med regionens helseforetak og andre samarbeidsparter jobber vi for at alle innbyggerne i vår langstrakte landsdel skal få tilgang på likeverdige helsetjenester av god kvalitet.
Som kommunikasjonsrådgiver i Helse Nord RHF får du jobbe i Nord-Norges største virksomhet med et meningsfullt samfunnsoppdrag. Oppdraget løser vi blant annet gjennom våre seks helseforetak: Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Helse Nord IKT og Sykehusapotek Nord.

Kommunikasjons- og samfunnskontaktavdelingen i Helse Nord RHF er kommunikasjonsfaglig rådgiver for både ledere og øvrige ansatte i det regionale helseforetaket. Avdelingen består av fire engasjerte medarbeidere som jobber både strategisk og operasjonelt med et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver. Din hovedoppgave vil være å ivareta våre digitale kanaler for intern- og ekstern kommunikasjon. Du vil blant annet lede arbeidet med å drifte og videreutvikle våre regionale internett- og intranettløsninger i nært samarbeid med helseforetakene våre.

Du vil også være Helse Nords representant i Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP), et nasjonalt samarbeidsprosjekt som består av over 50 nettsteder som dekker alle helseforetak i spesialisthelsetjenesten i Norge.


Arbeidsoppgaver

 • Drifte og utvikle Helse Nords digitale kanaler
 • Lede regionale forum for internett og intranett i Helse Nord
 • Være Helse Nords representant i det nasjonale samarbeidsprosjektet Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP)
 • Ivareta at våre kanaler er søkermotoroptimalisert, brukervennlige og universelt utformet
 • Videreutvikle kanalstrategi
 • Kommunikasjonsfaglig rådgivning og bistand til ledelsen og medarbeidere
 • Lese og analysere mediebildet og omgivelsene
 • Medievakt
 • Innholdsproduksjon

Andre arbeidsoppgaver innen avdelingens ansvarsområder må påregnes. Det må også forventes noe reisevirksomhet.


Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole eller universitet innen kommunikasjon, journalistikk eller liknende
 • Minimum 3 års erfaring fra kommunikasjonsarbeid og/eller journalistikk
 • Gode digitale ferdigheter, interesse og forståelse, inkludert erfaring fra publiseringsverktøy
 • Erfaring med mediekontakt og god forståelse for dynamikken i mediebildet
 • Kjennskap til, og gjerne erfaring fra, komplekse organisasjoner og offentlig forvaltning
 • Svært gode skriftlige og muntlige formidlingsevner i klarspråk på norsk. Det forventes også at du har gode engelskkunnskaper. Kan du samisk blir vi veldig begeistret, men det er ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, løsningsorientert og motiveres av å skape resultater sammen med andre
 • Du er en relasjonsbygger som får folk med deg
 • Du er nysgjerrig og opptatt av å holde deg faglig oppdatert i en stadig skiftende kommunikasjonsverden
 • Du er vant til å ha mange arbeidsoppgaver samtidig og står stødig i utfordringer over tid
 • Du har erfaring med mediehåndtering og krisekommunikasjon

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et fint miljø i team med kunnskapsrike kollegaer
 • Muligheter for utvikling, kurs og kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger i KLP
 • Eget kontor i nyoppussede, moderne lokaler i Moloveien 16 i Bodø.
 • Lønn etter avtale


Søk på stillingen her


Om bedriften

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) sørger for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har tilgang til gode spesialisthelsetjenester. Vi iverksetter nasjonal helsepolitikk og vi utvikler helsetjenesten basert på verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Ved å planlegge, organisere, styre og samordne spesialisthelsetjenesten, finner vi løsninger som er tilpasset vår landsdel. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak som er heleid av Helse Nord RHF. I tillegg leverer private leverandører spesialisthelsetjenesten i regionen, i henhold til avtale med Helse Nord RHF.

Det er til sammen 19 000 ansatte i de seks helseforetakene i regionen. I Helse Nord RHF er vi ca. 130 ansatte med hovedadministrasjon i Bodø. Vår visjon er "Sammen om helse i nord". 

Ler med på: www.helse-nord.no

 

Foto: AdobeStock