Share

Kommunikasjonsrådgiver - Vil du sette forskning om hav, kyst og klima på dagsordenen?

Havforskningsinstituttet (HI)
Tromsø

Søknadsfrist:
01. nov.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Kommunikasjonsdirektør
Marie Hauge

tlf. 975 68 384
marie.hauge@hi.no

Kommunikasjonsrådgiver
Stine Hommedal

tlf. 952 86 052,
stine.hommedal@hi.no

Havforskningsinstituttet (HI) søker en stødig, operativ kommunikasjonsrådgiver i Tromsø. Vi er på jakt etter deg som kjenner byen og nordområdene, og som kan finne, lage og få ut viktige nyheter og gode historier fra hele forskningsfeltet instituttet dekker.   


Om avdelingen

Du blir en del av en hardtarbeidende og kreativ kommunikasjonsavdeling med hovedsete i Bergen og en kollega i Arendal. Avdelingen er strukturert som en redaksjon med vaktsjef, og jobber systematisk og innovativt med å sette vår forskning og våre råd på den nasjonale dagsordenen. Til dagen jobber du sammen med vel 70 HI-ansatte i våre nye, sentrumsnære lokaler i Framsenteret.


Kvalifikasjonskrav og arbeidsoppgaver

Vi ser etter deg som

 • fortrinnsvis har akademisk utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fag tilsvarende bachelornivå. Lengre realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • har journalistisk eller kommunikasjonsfaglig erfaring og/eller utdanning
 • kan jobbe frem saker fra idé til ferdig innhold
 • kan levere foto, film og tekst til alle våre digitale plattformer
 • har godt medienettverk
 • har gode samarbeidsevner og kan følge opp våre forskere i Tromsø
 • er interessert i og gjerne kjent med havforskning, fiskeri, havbruk, klima og bærekraft

Det er ønskelig med erfaring fra journalistikk og/eller kommunikasjonsarbeid.

Arbeidsspråket på Havforskningsinstituttet er norsk. Det å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for den ansatte og for instituttet. Det forventes at ikke-norskspråklige ansatte gjennomfører norskkurs i løpet av de to første årene av ansettelsesforholdet. Norskopplæring vil bli dekket av instituttet etter fullførte og beståtte kurs. 

Som kommunikasjonsavdelingens Tromsø-ansatte vil du få stort ansvar og høy grad av tillit. Vi leter etter deg som evner å snu deg rundt uten at det går på bekostning av kvaliteten i det du leverer. Du er selvgående og jobber raskt med vår dag-til-dag-nyhetsproduksjon samtidig som du deltar i det strategiske kommunikasjonsarbeidet som gjelder hele HI. Det forventes at du bidrar konstruktivt til arbeidsmiljøet i Tromsø-avdelingen, og personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen vil bli vektlagt. Til gjengjeld kan vi love en variert og innholdsrik arbeidshverdag med meningsfulle og utfordrende oppgaver.    


Personlige egenskaper

Vi på Havforskningsinstituttet er overbeviste om at personlighet spiller en rolle i hvordan man jobber, kommuniserer og trives på arbeidsplassen. Til denne stillingen ser vi for oss en medarbeider som

 • trives med ansvar
 • er selvgående
 • er opptatt av å alltid levere høy kvalitet
 • er omgjengelig, engasjert og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • arbeid i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • et spennende og solid fagmiljø
 • fleksitidsordning, med sommer- og vintertid
 • offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • bedriftshytter
 • bedriftsidrettslag
 • nye lokaler sentralt i Tromsø

Ytterligere informasjon

Stillingen blir lønnet etter statens lønnsregulativ som 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere i spesielle tilfeller kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte fungerende kommunikasjonsdirektør Marie Hauge, tlf. 975 68 384, e-post: marie.hauge@hi.no, eller kommunikasjonsrådgiver Stine Hommedal, tlf. 952 86 052, e-post: stine.hommedal@hi.no. Se gjerne også nettsiden vår, www.hi.no.

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål skal sendes elektronisk via link hos Jobbnorge.


Inkludering og mangfold, og positiv særbehandling

Havforskningsinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Havforskningsinstituttet er en IA-bedrift, og vi ønsker å legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Dersom det finnes kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling, må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om kravene her.

For å synliggjøre at du ønsker å bli vurdert som søker med rett til positiv særbehandling ber vi deg krysse av for dette i jobbportalen når du søker.
 

Søk på stillingen via Jobbnorge.no


Om oss

Havforskningsinstituttet (HI) er ett av de største marine forskningsinstituttene i Europa, med vel tusen ansatte, en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også avdeling i Tromsø, og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for å sikre en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, både nasjonalt og internasjonalt, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.
 

Foto: Havforskningsinstituttet