Share

Kommunikasjonssjef

Hav Eiendom AS
Oslo

Søknadsfrist:
Snarest

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:
Factbox image

Are K. Skeie
Mob: +47 950 66 183

Peder Juland
Mob: +47 938 16 535

Selskapsbeskrivelse

Hav Eiendom AS utvikler en av Norges mest spennende tomteporteføljer sjønært i Bjørvika. I tillegg til prosjektene i Bjørvika får vi en sentral og langsiktig rolle i den kommende utviklingen av Filipstadområdet. Vi har for øyeblikket flere store reguleringsprosjekter innen næring og bolig under arbeid. I tiden fremover vil vi ha stort fokus på utviklingen av Grønlikaia, som med rundt 200.000 m² har Bjørvikas største gjenværende utbyggingspotensiale. Tomtens orientering gjør den godt egnet for en kombinasjon av næring og boliger. Helt syd på Grønlikaia er det regulert en buffersone mellom boligene og havna. Buffersonen vil bli et flott friområde på hele 20 mål, med aktiviteter både til lands og til vanns – tilgjengelig for hele byens befolkning.

Hav Eiendom er et heleid datterselskap av Oslo Havn KF. Vi skal tilrettelegge for en god og helhetlig byutvikling i Bjørvika og på Filipstad, samtidig som vi skal skaffe inntekter til modernisering av Oslo Havn. Vi skal investere over tre milliarder kroner for å utvikle allmenninger, parker, badeplasser og Havnepromenaden i Bjørvika. Hav Eiendom har stort fokus på en ansvarlig og bærekraftig eiendomsutvikling, forvaltning og eierskapsutøvelse. Vår eier forventer at prosjektene i Fjordbyen skal få anerkjennelse som fremtidsrettede eksempler på bærekraftig byutvikling, både med hensyn til miljøvennlig bygging og at det utvikles gode bomiljøer og byrom. I tillegg til å skape attraktive bomiljøer skal de sjønære områdene oppleves som spennende destinasjoner for Oslos befolkning.

Det er et stort ansvar å utvikle de siste store, sjønære arealene i Oslo. Våre prosjekter kommer til å påvirke byens utseende og livskvaliteter i generasjoner. Derfor vekker vår virksomhet meget stor interesse hos media, politikere, interesseorganisasjoner, eiendomsbransjen, tilreisende fra inn- og utland, og ikke minst hos Oslo befolkning.

For å sørge for nærhet til Oslos befolkning og andre interessegrupper samt informere om verdiene vi skaper for samfunnet gjennom våre investeringer i infrastruktur, styrker vi nå laget med en kommunikasjonssjef.


Ansvar og oppgaver

Stillingen er nyopprettet, og du får ansvar for å utvikle og, sammen med øvrig ledelse og styre, gjennomføre Hav Eiendoms kommunikasjonsstrategi. Vårt mål er sikre et godt omdømme som en synlig, tydelig og profesjonell eiendomsaktør hos relevante målgrupper.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Videreutvikle vår kommunikasjonsstrategi og legge en helhetlig plan for kommunikasjonsarbeidet inn mot ulike målgrupper og kanaler
 • Være ledelsens og styrets rådgiver i medie- og kommunikasjonsspørsmål
 • Støtte ledelsen og styret i spørsmål relatert til samfunnskontakt og dialog med ulike interessegrupper
 • Skape dialog med og involvere Oslos befolkning i alle aldre
 • Mediehåndtering, inklusive å bygge relasjoner til medier og journalister som er opptatt av byutvikling
 • Utarbeidelse av materiell som pressemeldinger, kronikker, foredrag, årsrapporter m.m.
 • Bygge relasjoner mot ulike rådgivningsmiljøer og sørge for innkjøp av tjenester ved behov
 • Delta i eiendomsutviklingsaktiviteter og sørge for god og effektiv kommunikasjon rundt våre prosjekter – både for overordnede byutviklingsplaner og enkeltprosjekter
 • Redaksjonelt ansvar for våre nettsider og kanaler i sosiale medier
 • Samarbeide med Oslo Havn om å informere omverden om hvilke verdier Oslo Havn og Hav Eiendom skaper for samfunnet
 • Delta i styremøter ved behov
 • Bygge nettverk i eiendoms- og kommunikasjonsbransjen

Erfaring

Vi søker deg som har erfaring med kommunikasjonsarbeid på strategisk og operasjonelt nivå, og som har god forståelse for hvordan en virksomhet som lever med stor offentlig interesse best kan bygge og vedlikeholde et godt omdømme. Du har god forståelse for politiske prosesser og erfaring med å arbeid opp mot interessegrupper og offentlige myndigheter. Videre er du vant med å håndtere og bygge relasjoner til media, og har erfaring med å kommunisere på ulike plattformer, både tradisjonelle medier, digitale kanaler og sosiale medier. Stillingen vil både kreve evne til å anskaffe og styre eksterne rådgivere, så vel som erfaring og vilje til selv å produsere skriftlig materiell. Det er ikke nødvendig med erfaring fra eiendomsbransjen, men du må ha interesse for byutvikling og bærekraft, så vel som et ønske om å være med å forme sentrale deler av Fjordbyen i Oslo.


Utdannelse

Relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.


Egenskaper

 • Nysgjerrig
 • Strategisk, men samtidig villig til å jobbe operativt
 • Evner å skape engasjement og drive prosesser på egen hånd
 • Gode samarbeidsegenskaper, men også evne å jobbe selvstendig
 • Løsningsorientert
 • Utadvendt og relasjonsbyggende
 • Trygg og tillitsskapende
 • Gode formidlingsegenskaper både muntlig og skriftlig

Muligheter

 • Ansvar for kommunikasjon, media og samfunnskontakt for Norges fremste utvikler av bærekraftige bydeler i sjøkanten
 • Hav Eiendom har ansvar for utviklingen av noen av Oslos største og mest attraktive eiendomsutviklingsprosjekter
 • Utviklingen av Fjordbyen med Bjørvika og Filipstad vil sette tydelige spor i Oslo og påvirke fremtidige generasjoner
 • Hav Eiendom har ansvar for prosjekter som vil vekke stor oppmerksomhet fra politiske myndigheter, media og publikum
 • Samfunnsnyttig arbeidsgiver som er opptatt av bærekraftig utvikling og god dialog med byens innbyggere
 • Samarbeid med ledende aktører i eiendomsbransjen
 • Hyggelig arbeidsmiljø med profesjonelle og faglig kompetente kollegaer og samarbeidspartnere
 • Mulighet for å tilegne seg kunnskap om eiendomsbransje og eiendomsutvikling

Kontakt

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere Are K. Skeie (tel: 950 66 183) eller Peder Juland (tel: 938 16 535) for en konfidensiell samtale.


Søknad

Søknad sendes via www.backerskeie.no så snart som mulig.

Søk på stillingen via BackerSkeie her

Arbeidssted: Oslo

Nettsted: www.haveiendom.no

 

Foto: Grønlikaia Lohavn, Rodeo arkitekter.