Share

Kommunikasjonssjef

Finansdepartementet
Oslo

Søknadsfrist:
16. mars

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Liv S. Bøe
DSS
91 10 82 63
[email protected]

Finansråd
Hans Henrik Scheel
22 24 41 08

Om stillingen

Vi søker en engasjert kommunikasjonssjef som kan lede og videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i Finansdepartementet, både eksternt og internt. Kommunikasjonssjefen inngår i Finansdepartementets ledergruppe og rapporterer til finansråden.

Kommunikasjonsenheten har ansvar for departementets kommunikasjonsarbeid, nyhetsovervåkning og mediekontakt. Arbeidet skjer i nær kontakt med departementets avdelinger og politisk ledelse. Faktabasert samfunnskontakt er sentralt i den eksterne kommunikasjonsvirksomheten.


Sentrale oppgaver til kommunikasjonsenheten:

 • bidra til at departementets eksterne kommunikasjon er kunnskapsbasert, etterrettelig og klar
 • utvikle mediestrategier, budskapsnotat og kommunikasjonsplaner
 • mediehåndtering og nyhetsovervåkning
 • arrangere pressekonferanser og eksterne møter
 • utarbeide pressemeldinger, kronikker og talepunkter
 • redaksjonelt ansvar for departementets nettsider på regjeringen.no, portalen statsbudsjettet.no og kanaler i sosiale medier
 • bidra i internkommunikasjon, har redaksjonelt ansvar for intranett
 • kommunikasjons- og medierådgivning til politisk ledelse og fagavdelingene
 • legge planer for krisekommunikasjon og bidra i krisehåndtering
 • bidra i planlegging av statsrådens reiser og taler/presentasjoner
 • bidra i språkarbeidet i Finansdepartementet

Egenskaper, erfaring og utdanning

Vi søker en kommunikasjonssjef med god rolleforståelse, faglig legitimitet og evne til dialog og relasjonsbygging. Det er sentralt med god innsikt i politiske beslutningsprosesser og embetsverkets rolle, samt god forståelse for økonomi og økonomisk politikk. Den som tilsettes må trives med en hektisk hverdag og kunne håndtere høyt arbeidspress, mange samtidige saker og korte frister.

Aktuelle kandidater har stor analytisk kapasitet og en strukturert arbeidsform. Trygghet i lederrollen med evne til å motivere og utvikle dine medarbeidere er sentralt. Meget gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, er et krav.

Aktuelle kandidater har erfaring med strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid, gjerne fra en større organisasjon. Det vil bli lagt vekt på erfaring i å formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte til et bredt publikum. God kjennskap til sentralforvaltningen vil bli tillagt vekt. Stillingen krever relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomiske fag.


Annen informasjon

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres. Lønn etter avtale. Det er knyttet klausul om karantene/saksforbud til stillingen.

Interesserte kan før søknadsfristen ta fortrolig kontakt med Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post [email protected] eller finansråd Hans Henrik Scheel, tlf. 222 44 108.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet søkerlister. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkere har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Blir det aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring.

Det er ønskelig å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Les mer på Arbeidsgiverportalen.


Søk på stillingen via Jobbnorge


Om Finansdepartementet

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, stabilitet i finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Finansdepartementet har om lag 290 ansatte fordelt på åtte avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

For mer informasjon, se www.regjeringen.no/FIN
 

Illustrasjonsbilde: Finansdepartementet