Share

Rådgiver/seniorrådgiver i Kommunikasjonsenheten

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)
Østerås

Søknadsfrist:
04. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Anne Marit Skjold
Kommunikasjonsdirektør
92898811
[email protected]

Har du lyst til å bidra til godt kommunikasjonsarbeid i en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning?  

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, naturlig stråling og radioaktiv forurensning i miljøet.

DSA legger stor vekt på kommunikasjon som strategisk virkemiddel til å nå våre mål. Vår nye kommunikasjonsrådgiver vil jobbe med oppgaver i et statlig forvaltningsorgan med stor samfunnsmessig betydning. Kommunikasjonsenheten utarbeider kommunikasjonsstrategier og sørger for god mediehåndtering. Vi gjør omdømmeundersøkelser, utvikler og drifter websidene våre, driver medieovervåkning og lager nyheter til web og sosiale medier. Vi jobber også med grafisk profil, klarspråk og produksjon av publikasjonene våre. Vi bistår med kommunikasjonsstrategi, spissing av budskap til publikum og media, mediehåndtering og medieovervåkning når Kriseutvalget for atomberedskap er samlet.

Vi har nå en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i vår Kommunikasjonsenhet. DSA satser på tilstedeværelse i flere kommunikasjonskanaler og søker deg som vil bidra til at vi blir mer synlige og når ut til våre målgrupper med våre budskap. Du vil ta del i løpende kommunikasjonsarbeid i virksomheten, og jobbe mye på tvers i organisasjonen. 


Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at DSA er synlige i det offentlige rom og at vi når ut til våre målgrupper med våre budskap
 • Ivareta medierelasjoner og bidra til at DSA har gode mediehåndteringsrutiner
 • Støtte fagavdelingene med informasjonstiltak og kommunikasjonsrådgivning
 • Utarbeide nettnyheter, pressemeldinger, debattinnlegg
 • Bistå med tekstarbeid og publisering på DSAs eksterne og interne websider
 • Bistå med tekstarbeid og mediehåndtering ved atomberedskapshendelser
 • Bidra til DSAs klarspråkarbeid
 • Inngå i vår pressevaktordning
 • Delta i øvrig kommunikasjonsarbeid etter behov

Kvalifikasjoner

Vi krever:

 • høyere relevant utdanning på bachelor- eller masternivå, innen journalistikk, medie- og/eller
    kommunikasjonsfag
 • minimum 5 års erfaring som journalist
 • at du kjenner medias arbeidsmetoder godt
 • at du har et bredt kontaktnett innen media
 • gode fortellerevner
 • meget gode norskkunnskaper

I tillegg er det en fordel at du:

 • har solid kunnskap og erfaring om ulike kommunikasjonskanaler som strategisk verktøy i kampanjer og omdømmebygging
 • kan sikkerhetsklareres

 
Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske
søknaden.


Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • er systematisk, selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • trives med å jobbe på tvers i en organisasjon
 • er positiv og har gode samarbeidsevner


I tilsettingen vil vi legge vekt på sammensetningen av hele teamet vårt og at du er personlig egnet.


Vi tilbyr

Vi har et interessant, tverrfaglig, dynamisk og særdeles hyggelig arbeidsmiljø.

 • Faglige utfordringer på et område som er viktig for samfunnet
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kolleger
 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver 550 000-580 000/580 000-750 000 - per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent til Statens pensjonskasse.
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitidsordning
 • Trening i arbeidstiden
 • 6 måneders gjensidig prøvetid

Mangfold i DSA
I DSA tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver. Medarbeidere med ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
Vi oppfordrer deg til å krysse av for det dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på i sine årsrapporter.
Vi vil også kalle inn minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som
søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.
(https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)
 
Har du spørsmål om stillingen?
Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å ta kontakt. Mer informasjon om DSA finner du på
vår hjemmeside www.dsa.no.
Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.
 
Arbeidssted
Grini Næringspark 13, 1361 Østerås
Norge
 
Kontaktinformasjon
Anne Marit Skjold
Kommunikasjonsdirektør
92898811
[email protected]


Søk på stillingen via Webcruiter


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.
Vi er fag- og forvaltningsmyndighet og arbeider for å redusere negative følger av stråling i samfunnet. Vi jobber for riktig og forsvarlig håndtering av strålekilder, medisinsk strålebruk og radioaktivt avfall og utslipp. Det er også vår oppgave å redusere folks eksponering for radon innendørs og for UV-stråling fra sol og solarium.

Vi arbeider for økt atomsikkerhet nasjonalt og internasjonalt og for ikke-spredning av radioaktivt materiale. Vi er ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen og for god krisehåndteringsevne.

Vi er 120 ansatte, med hovedkontor på Østerås i Bærum og en seksjon i Tromsø og Pasvikdalen i Finnmark.

For mer informasjon se www.dsa.no


Illustrasjonsbilde: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)