Share

Vil du lede og utvikle kommunikasjonen i et direktorat med et viktig samfunnsansvar?

Direktoratet for byggkvalitet
Oslo

Søknadsfrist:
07. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Per-Arne Horne
Direktør
Tlf. 977 99 275
Epost: pah@dibk.no

Hvis svaret er ja, bør du lese videre! 

Kommunikasjonsstaben i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) arbeider både med intern og ekstern kommunikasjon, og har i tillegg ansvar for å drive kommunikasjonsfaglig rådgivning overfor direktoratets fagavdelinger. Staben har også ansvar for å planlegge og gjennomføre diverse kommunikasjonstiltak og arrangementer i samarbeid med avdelingene.

Stillingen som kommunikasjonsleder har et bredt ansvarsområde og du vil få utfordringer både på operativt og strategisk nivå. Du vil inngå i ledergruppen og rapportere til direktør, og du vil være en operativ førstelinjeleder i staben.

Vi ser etter deg som har bred erfaring fra kommunikasjonsarbeid og som evner å bruke kommunikasjon som virkemiddel for å nå direktoratets mål om å sikre god byggkvalitet i Norge. For deg er det helt naturlig å benytte digital teknologi til å kommunisere på nye og effektive måter, og du har således svært god digital kompetanse, og mye erfaring med å bruke digitale medier i kommunikasjonsarbeidet.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk fagansvar for kommunikasjonsfeltet, samt videreutvikle og realisere kommunikasjonsstrategien
 • Lede kommunikasjonsstaben bestående av tre dyktige medarbeidere
 • Koordinering og utvikling av kommunikasjonsarbeidet
 • Sikre effektiv og profesjonell intern og ekstern kommunikasjon
 • Være ansvarlig for all mediehåndtering og pressekontakt, herunder også ansvarlig for direktoratets medieprofil
 • Være ansvarlig for nett-strategien, samt videreutvikle denne
 • Ansvar for å utvikle innhold til direktoratets mange kanaler, herunder blant annet nettsider, intranett og sosiale medier
 • Være en viktig faglig støttespiller i gjennomføringen av webinarer og andre større arrangementer
 • Være ansvarlig for direktoratets visuelle profil og sikre en enhetlig profil på tvers av fagområder og avdelinger
 • Bistå i utarbeidelsen av manus, presentasjoner og artikler

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå, herunder for eksempel innen kommunikasjon, journalistikk og/eller markedsføring. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til høyere utdanning
 • Dokumentert erfaring fra strategisk og operativt kommunikasjonsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Solid erfaring med bruk av digitale medier i forbindelse med kommunikasjonsarbeid, herunder for eksempel webinarer og sosiale medier
 • Kunnskap om og innsikt i målgrupper, samt budskapsutforming i ulike kanaler
 • Solid erfaring med å gi kommunikasjonsfaglige råd og bistand

Det vil være en fordel med:

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, eller erfaring med å jobbe inn mot offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Du har evne til strategisk tenkning og tydelig prioritering
 • Du har evne til å være operativ og drive støttende personalledelse
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evner til relasjonsbygging
 • Du er en pådriver
 • Du er opptatt av å skape delingskultur
 • Du har god forståelse for rollen vår som myndighetsutøver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende lederrolle hvor du får være med på å lede og utvikle kommunikasjonsarbeidet i et direktorat med et viktig samfunnsansvar
 • Mulighet til å jobbe med samfunnsaktuelle saker med stor politisk oppmerksomhet
 • Utfordrende oppgaver og et sterkt fagmiljø
 • En raus personalpolitikk og gode muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling
 • Mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med en svært god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring og mulighet til boliglån etter regler fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Lønn etter avtale
 • Direktoratet følger statens arbeidstidsordninger og har en god personalpolitikk
 • Vi holder til i moderne og hyggelige lokaler i Oslo sentrum

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne og etnisitet.

Vi er en del av statens inkluderingsdugnad og oppfordrer kvalifiserte søkere som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV om å søke. Vi gjør oppmerksom på at opplysningener kan bli brukt til statistikkformål jf. regjeringens inkluderingsdugnad.

Regler i offentlighetsloven om rett til innsyn i søkerlister, gjelder for direktoratet. Du som søker vil bli varslet før eventuell offentliggjøring skjer.
 

Søk på stillingen via webcruiter


Om arbeidsgiveren

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Direktoratet er tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet og har ansvar for den sentrale godkjenningsordningen for foretak med ansvarsrett. Regelverket har stor betydning for blant annet boligbyggingen og direktoratet skal ha innsikt i hvordan regelverket virker. Direktoratet har som oppgave å øke kunnskapen om byggeregler og byggesaksprosess i næringen, i kommunene og blant bolig- og byggeiere.

Vi har i dag 90 ansatte og har kontorer i Oslo og på Gjøvik. Direktoratet for byggkvalitet er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.