Share

Seniorrådgiver - digital kommunikasjon

Arbeidstilsynet
Trondheim

Søknadsfrist:
13. april

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Stig Inge Eikemo
Avdelingsdirektør
900 70 384
stig.inge.eikemo@arbeidstilsynet.no

Heidi Jakobsen
Seniorrådgiver
91810072
heidi.jakobsen@arbeidstilsynet.no

Christian Ingebrigtsen
Senior bedriftsrådgiver
47462547
christian.ingebrigtsen@avantas.no

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?  

Vi søker en person med både strategisk og operativ kommunikasjonserfaring som vil være med på å styrke og videreutvikle Arbeidstilsynets digitale kommunikasjon. Du kommer til et stort og kompetent fagmiljø i Seksjon for samfunnskontakt og kanaler med 12 ansatte. Teamarbeid og kompetansedeling er en viktig del av arbeidshverdagen.  

Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog har ansvaret for kommunikasjonsstrategi og kanalstrategi, og legger føringer for etatens kommunikasjon og kanalbruk. Seksjon for samfunnskontakt og kanaler er en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog og har ansvar for strategisk og helhetlig kommunikasjon på vegne av Arbeidstilsynet: digital kommunikasjon, presse, sosiale medier, og internkommunikasjon. Seksjonen har et særlig ansvar for å bistå etatens ledelse og sikre brukerfokuset i etatens kanaler og digitale prosjekter.

Din jobb blir å sørge for at Arbeidstilsynet er i front av den teknologiske utviklingen og utnytter de mulighetene som nye digitale flater gir. Du har interesse, kunnskap og kompetanse på nye plattformer og trender.  


Arbeidsoppgaver

 • Delta i nettredaksjonen med forvaltning, måling, brukertesting og optimalisering 
 • Delta i tverrfaglige digitaliseringsprosjekter i Arbeidstilsynet 
 • Bidra med kunnskap om brukeropplevelse i digitale kanaler 
 • Bidra i arbeid med digitale strategier og kunne ta en prosjektlederrolle 
 • Bidra i avdelingens øvrige oppgaver  

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap og erfaring med kommunikasjon i digitale kanaler  
 • Erfaring med brukeropplevelse og brukskvalitet 
 • Ønskelig med erfaring fra tjenestedesign eller interaksjonsdesign 
 • Erfaring fra utviklingsprosjekter og prosjektledelse 
 • Erfaring i bruk av CMS, gjerne Episerver  
 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelor-nivå og fem års relevant yrkeserfaring  

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet; både selvstendig og i team  
 • Evne til å ta initiativ og være proaktiv  
 • Ha god gjennomføringsevne og skape resultater  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper  
 • Evne og vilje til kunnskapsdeling  

Vi tilbyr

Stillingen lønnes som seniorrådgiver i kode 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 600 000 - 750.000,-. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse. 

Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse. 

Arbeidstilsynet ønsker å være en god og inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn. 

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak. 
 

Søk på stillingen her


Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

www.arbeidstilsynet.no