Share

Seksjonsleder – Seksjon for veiledning og kommunikasjon

Arbeidstilsynet
Trondheim

Søknadsfrist:
02. jan.

Stillingstype:
Fulltid

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Fra 1. januar 2020 går Arbeidstilsynet over i ny organisering, og vi trenger flere medarbeidere på laget. Seksjon for veiledning og kommunikasjon vil fra 1. januar 2020 inngå som en av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Seksjonens ansvar er å planlegge, gjennomføre og utvikle etatens veiledningsarbeid gjennom strategisk kommunikasjonsplanlegging. Seksjonen skal jobbe med virksomhetsplanlegging innen veiledningsområdet, og vil jobbe tett med andre avdelinger i etaten og partene i arbeidslivet. Seksjonen har også ansvar for etatens innhold på nett og klarspråksatsingen i Arbeidstilsynet.

Kontakt:

Christian Ingebrigtsen
Senior bedriftsrådgiver Avantas 
Tlf. 47462547
Epost: christian@avantas.no

eller

Stig Inge Eikemo
Avdelingsdirektør kommunikasjon og brukerdialog 
Tlf. 90070384
Epost:stig.inge.eikemo@arbeidstilsynet.no

Du vil lede erfarne medarbeidere med høy faglig kompetanse. Seksjonen skal sammen med resten av Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog være en pådriver for å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne. Det vil være ca. 12 årsverk i seksjonen. De fleste har arbeidssted Trondheim, inkludert seksjonsleder.


Arbeidsoppgaver

 • Strategisk planlegging, ledelse og utvikling av seksjonen
 • Resultat-, fag- og personalansvar
 • Strategisk planlegging av etatens veilednings- og kommunikasjonsaktiviteter, inkludert kommunikasjonskampanjer
 • Videreutvikling av etatens innhold på nett med brukeren i sentrum
 • Ansvar for utvikling av etatens veiledningsmetodikk og digitale veiledningssatsinger
 • Virksomhetsplanlegging, budsjettering og rapportering
 • Jobbe tett sammen med de andre seksjonene i avdelingen og med andre avdelinger i Arbeidstilsynet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum Bachelornivå.
 • Relevant erfaring fra fagområdet du skal lede
 • Erfaring fra strategisk kommunikasjons- og veiledningsarbeid
 • God virksomhetsforståelse og kunnskap om brukeranalyse og digitale kanaler
 • God samfunnsforståelse og kjennskap til partssamarbeidet
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat sektor er en fordel og erfaring med fjernledelse teller positivt

Personlige egenskaper

 • Som leder må du kunne motivere og inspirere dine medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner
 • Være strukturert og opptatt av å skape resultater
 • Være nytenkende og nysgjerrig
 • Ta initiativ og være tydelig
 • Ha gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som avdelingsleder, stillingskode 1407 i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning for stillingen ligger i spennet kr. 725 000 - kr. 850 000. Lønnsfastsettelse etter avtale og vurdering av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidstilsynet legger til rette for personlig og faglig vekst gjennom flerfaglig samarbeid, kompetansedeling, og stor grad av selvstendighet. Vi har en organisasjonsform som gir kort avstand mellom ansatte og ledelse.
 • Arbeidstilsynet ønsker å være en god arbeidsplass og en inkluderende arbeidsplass. Vi er opptatt av mangfold og ønsker å gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, og oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Søk på stillingen via Webcruiter

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.


Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og sine kolleger. Hvert år fører vi tilsyn med arbeidsplasser over hele landet, og vi gir råd og informasjon om arbeidsmiljø på telefon, chat, e-post og på Facebook. Etaten har 650 ansatte, og er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

www.arbeidstilsynet.no