Share

Kommunikasjonssjef

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oslo

Søknadsfrist:
15. juni

Stillingstype:
Fulltid

Kontakt:

Liv S. Bøe
DSS
91 10 82 63
[email protected]

Eli Telhaug
departementsråd
98 29 51 02
[email protected]

Som kommunikasjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet får du mulighet til å arbeide med noen av de mest spennende politiske utfordringene i det norske samfunnet. Kommunikasjonssjefen leder og koordinerer departementets løpende kommunikasjonsarbeid og deltar både strategisk og operativt i utformingen av departementets ulike kommunikasjonstiltak.

Kommunikasjonssjefen har ansvar for å lede og utvikle kommunikasjonsenheten som kommunikasjonsfaglig støttespiller for politisk ledelse og embetsverket, både i det løpende og strategiske arbeidet. Dette innebærer å lede kommunikasjonsseksjonens rådgivning og mediekontakt for politisk ledelse, departementsråd og fagavdelinger. Ansvaret omfatter også strategisk kommunikasjon overfor departementets sektorer, ansvar for innhold og utvikling av departementets nettsider på regjeringen.no og departementets stadig mer omfattende arbeid med sosiale medier. Du vil samarbeide tett med departementets fagavdelinger i utvikling av kommunikasjonsstrategier knyttet til større saker.

Kommunikasjonssjefen er en del av departementets toppledergruppe og har departementsråden som sin nærmeste leder. Presse- og kommunikasjonsseksjonen består av åtte medarbeidere.


Hva slags bakgrunn har du?

Du har:

 • utdanning på mastergradsnivå, gjerne med kommunikasjonsfag. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • ledererfaring fra linje eller krevende prosjekt der du kan vise til gode resultater
 • bred kommunikasjonsfaglig erfaring, gjerne også journalistisk erfaring
 • god forståelse for samspillet mellom politikk og forvaltning
 • sikker språkføring og gode engelskkunnskaper
 • forståelse for utviklingen av ulike kommunikasjonskanaler og et godt blikk for utviklingen i mediebildet

Du må kunne sikkerhetsklareres på nivå «Strengt Hemmelig».


Hvem ser vi etter?

Vi søker en samfunnsengasjert leder med god rolleforståelse, innsikt i politiske prosesser, samt et godt blikk for aktuell debatt og utviklingen i mediebildet.

Vi ser etter en inkluderende og løsningsorientert kommunikasjonssjef med god strategisk kompetanse. Du må kunne ta initiativ og gjennomføre raskt når det er behov for det. Gode samarbeidsegenskaper, evne til å bygge team og kontaktnett samt å skape tillit internt og eksternt, er viktig for å lykkes.

Du:

 • skaper gode resultater gjennom andre og har god gjennomføringsevne
 • har stor arbeidskapasitet, trives med en hektisk hverdag og håndterer korte frister
 • er tilpasningsdyktig og har svært gode samarbeidsevner
 • er god til å lede og motivere medarbeiderne dine, også under press
 • håndterer krevende situasjoner og er god til å omformulere utfordringer til muligheter og mål

Generell informasjon

 • Mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
 • Arbeidsspråket er norsk.


Kontaktinformasjon
Interesserte kan før søknadsfristen ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver Liv S. Bøe i DSS, tlf. 911 08 263/e-post: [email protected]. Om ønskelig kan også departementsråd Eli Telhaug, tlf. 982 95 102:/e-post: [email protected] kontaktes.


Søk på stillingen via Jobbnorge


Om Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsepartementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, inkluderingspolitikken, pensjonspolitikken og velferdspolitikken.

Departementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet.

Vi er om lag 230 ansatte fordelt på syv avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål, og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger.

Illustrasjonsbilde: Arbeids- og sosialdepartementetet