Share

Kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver)

Kunnskapsdepartementet
Oslo

Søknadsfrist:
23. feb.

Stillingstype:
Fulltid

Foto: Kunnskapsdepartementet

Kontakt:

Kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken 
tlf. 990 09 260
e-post: Anbjorg.Bakken@kd.dep.no

Vil du jobbe som kommunikasjonsrådgiver i Kunnskapsdepartementet? Vi har ledig en fast stilling og et ett års vikariat.

Kunnskapsdepartementet (KD) har to ledige stillinger som kommunikasjonsrådgiver (rådgiver/seniorrådgiver), en fast og et ett års vikariat, i kommunikasjonsenheten (KOM).

Er du god til å se mulige mediesaker, og trives i et hektisk og kreativt miljø? Er du god til å skrive, og synes det er spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom samfunn og politikk? Da kan du være den kommunikasjonsrådgiveren vi er på jakt etter. 

Vi leter etter deg som har stor arbeidskapasitet, og som kan levere høy kvalitet, også når tiden er knapp. Du må raskt kunne fremstille komplekse saker på en forståelig og korrekt måte. Du må brenne for god kommunikasjon både gjennom tradisjonelle og sosiale medier og kunne lage gode kommunikasjonsplaner.

Du vil få en hektisk og spennende hverdag med varierte arbeidsoppgaver. De skal løses i tett samarbeid med politisk ledelse, andre medarbeidere i KOM og resten av departementet. Den som ansettes vil gå inn i KOMs vanlige turnusordning for morgen- og kveldsvakter, og det vil bli noe reising. 

Som kommunikasjonsrådgiver i KD vil du jobbe med saker innenfor barnehage og skole, integrering, kompetansepolitikk og voksnes læring, høyere utdanning og forskning.

Det er viktig å kunne sette seg raskt inn i nye stoffområder, og å kunne jobbe på tvers av fagområdene i departementet.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige medarbeidere som er stolte av jobben sin. I KD er det et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Vennligst oppgi om du søker en av stillingene eller begge.

Vi tilbyr

KD er underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ordnede arbeids- og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak. Pensjons,- låne- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Lønn etter statens regulativ som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 504 700-704 900, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Les mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet

Arbeidsoppgaver

 • Skrive nyhetssaker og pressemeldinger
 • Inngå i departementets pressevaktordning
 • Hjelpe journalister som tar kontakt på en rask og profesjonell måte
 • Forberede politisk ledelse til intervjuer og debatter
 • Ta initiativ overfor media for å gjøre regjeringens politikk kjent
 • Komme med ideer til mediesaker om regjeringens politikk
 • Forberede reiser og arrangementer for statsråden
 • Ta bilder og lage korte videoer til sosiale medier og regjeringen.no

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du har:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, journalistikk eller retorikk. Særlig relevant arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller oppveie kravet til utdanning.
 • Jobbet med journalistikk og/eller kommunikasjon tidligere
 • God politisk forståelse
 • God formuleringsevne på bokmål og nynorsk

Videre ønsker vi oss at du:

 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Har stor arbeidskapasitet
 • Har evne til å jobbe raskt under press
 • Liker å jobbe både i team og på egenhånd

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på siden til Jobbnorge. Attester/vitnemål registreres i portalen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål. Vi oppfordrer for øvrig kandidater til å benytte Vitnemålsportalen.

Søk på stillingen via JobbNorge

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan bli brukt til statistikkformål.
 

Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. KD har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på syv avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM) har 13 faste stillinger, og er organisert i stab direkte under departementsråden. KOM leder det kommunikasjonsfaglige arbeidet i departementet. Enheten arbeider med mediehåndtering og medieovervåkning, gir kommunikasjonsfaglige råd til politisk ledelse og jobber med strategisk kommunikasjon. KOM skriver taler og planlegger arrangementer og reiser for politisk ledelse. KOM har også ansvar for internkommunikasjon, departementets nettsider på regjeringen.no og sosiale medier.