Banner

Fortellinger i en digital tid (7.5 stp, masteremne)

Torsdag 29. sep. kl. 09:00 - Fredag 13. jan. kl. 16:00
Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania
Pris: 22000 (medlem) , 25000 (ikke-medlem)

FORELESER
Factbox image

Anders Nilsen er Høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania og underviser i blant annet visuell journalistikk, digital innholdsproduksjon og dokumentar. Han har gitt ut flere bøker på Kagge Forlag og er en internasjonalt publisert fotojournalist med fokus på konsekvenser av konflikt.

Viktig: Påmelding til emnet er bindende. Les Opptakskrav og Vilkår for påmelding før du melder deg på emnet.

Emnebeskrivelse

Formålet med emnet er at studenten skal stå rustet til å nå gjennom med ett budskap i et medielandskap i sterk endring. Morgendagens kommunikasjonsmedarbeidere må nå ut på ulike medieplattformer og beherske ulike formidlingsstrategier. For å nå frem med et budskap, trengs det grunnleggende ferdigheter i å komponere en god fortelling, uavhengig av plattform. Helt fra antikken og fram til dagens flermediale samfunn har fortellingen vært en fundamental måte å skape mening, deltakelse og engasjement. Denne prosessen handler blant annet om å skape identifikasjon og forestillinger hos mottakeren.

Gjennom skrivepraksis og diskusjon blir studenten del av et laboratorium for utforskning og utprøving av nye, bærekraftige fortellinger. Fortellingene skal møte dagens utfordringer, det være seg klimakrise eller sannhetskrise. Med inspirasjon fra dramaturgi, fortellende journalistikk og retorikk skal studentene utforske hvordan nye fortellingsmåter kan oppstå. Studenten skal øve seg på å skape en historie - enten ved hjelp av tale, tekst, lyd eller levende bilde.

Fortellinger i en digital tid inngår i Master i Strategisk kommunikasjon.

Pris medlemmer
22000
Pris Ikke-Medlemmer
25000

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap i narrasjon, dramaturgi, retorikk og fortellende journalistikk
 • har oversikt over sentrale aspekter ved multimedialitet, transmedialitet og transtekstualitet
 • har spesialisert forståelse om hva som skaper en troverdig fortelling i henhold til retorikkens etos, patos og logos

Ferdigheter

Studenten

 • kan benytte seg av et repertoar av fortellingsstrategier som inviterer til deltakelse
 • behersker å eksperimentere med den flermediale kunnskapen studenten har tilegnet seg
 • kan utvikle fortellinger som både gjenspeiler og utfordrer virkeligheten
 • kan formulere og kritisk drøfte relevante teorier i fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte sentrale problemstillinger bransjen står ovenfor med hensyn til endringsprosesser
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter i en flermedial virkelighet
 • har forståelse av retoriske situasjoners muligheter på tvers av plattformer, diskurser og sjangre

Læringsaktiviteter

Emnet vil være lagt opp som en seminarrekke, med felles samtaler og diskusjoner omkring aktuelle tema. Gjennom skrivepraksis og diskusjon blir studenten del av et laboratorium for utforskning og utprøving av fortellinger.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Selvstudier: 100 timer

Oppgaver: 24 timer

Forberedelser til eksamen: 40 timer

Totalt: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Emnet vil tilrettelegge for reelle case fra arbeidslivet samt noen få gjesteforelesninger.

Samlinger

I løpet av semesteret blir det fire fysiske heldagssamlinger i Oslo.

29. september hos Høyskolen Kristiania.

30. september hos Kommunikasjonsforeningen.

24. november hos Kommunikasjonsforeningen.

25. november hos Kommunikasjonsforeningen.

Samlingene er ikke obligatoriske.

Eksamen

Eksamen: Mappeeksamen i gruppe (2-5 studenter)

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala (A-F, der F er stryk)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Konting

Individuell innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon. Løsningen tilpasses en individuell leveranse.

Eksamensavgift er inkludert i prisen.

Opptakskrav

Fortellinger i en digital tid inngår i mastergraden Strategisk kommunikasjon. Opptakskrav til emnet tilsvarende de for masteren.

For opptak til emnet kreves det at søkeren har bachelorgrad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoeng.

Minimum 80 studiepoeng av disse skal være innenfor ett av følgende fagområder:

 • kommunikasjon og/eller media,
 • økonomisk-administrative fag,
 • samfunnsvitenskap eller
 • økonomi 

Fagkrav til fordypningsfagene i bachelorutdanningen:

 • minst 15 studiepoeng i metodefag
 • minst 15 studiepoeng i kommunikasjons- eller mediefag, eller administrasjonsfag 

Karakterkrav   

For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på C eller bedre. C tilsvarer minimum 2,7.

Se også "Forskrift om krav til mastergrad".

Les mer om opptakskravene

Kursgjennomføring krever godkjent opptak av minst 15 studenter.

Deltakelse forutsetter at den påmeldte blir tatt opp ved Høyskolen Kristiania og har godkjent studiekompetanse for å ta emner på masternivå.

Vilkår for påmelding

Videreutdanning

 • Inntil 14 dager før påmeldingsfrist: 2000 kr i avmeldingsgebyr
 • Etter påmeldingsfrist: Full avgift faktureres
 • Ved avmelding grunnet sykdom, med gyldig legeattest, mindre enn 14 dager før påmeldingsfrist: 2000 kr.

Det er ikke angrerett på kjøp av arrangement/kurs fra Kommunikasjonsforeningen  jfr. angrerettloven.

Les Kommunikasjonsforeningens fullstendige vilkår for påmelding her.

Påmeldingsfrist: 15. august