Banner

Analyse av digital kommunikasjon (7.5 stp, masteremne)

Onsdag 19. jan. 2022 kl. 09:00
Kommunikasjonsforeningen og Høyskolen Kristiania
Pris: 21500 (medlem) , 24500 (ikke-medlem)

FOREDRAGSHOLDER
Factbox image

Anders Olof Larsson er emneansvarlig og professor ved Høyskolen Kristianias Institutt for kommunikasjon.

Endelig påmeldingsfrist: 5. desember

Viktig: Les Opptakskrav og Vilkår for påmelding før du melder deg på emnet.

Emnebeskrivelse

This course introduces theoretical and practical perspectives related to the collection, analysis and managing of digital communication data such as data emanating from various social media services. The skills learned in this course are of high relevance to information professionals who need to be able to assess and analyze communication data in order to make well-informed decisions for further practice. The course will also introduce the students to concepts and issues typically dealt with by ICT professionals, thereby helping the students to develop the interdisciplinary understanding that is necessary to function effectively in complex organizations.

In combination with more theoretical sections, the main part of the course is focused on the introduction of programming languages (like R or Python) for data collection and data management. Students will further use industry standard software (like Tableau or SPSS) for data analyses. Overall, these practical exercises are combined with theoretical lectures that will encourage the students to reflect critically on what kind of data we have access to, the ways in which we can archive and analyze data, and the ethical issues that we face when doing so. 

Emnet går på norsk/svensk.

Analyse av digital kommunikasjon inngår i Master i Strategisk kommunikasjon.

Pris medlemmer
21500
Pris Ikke-Medlemmer
24500

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten ...

 • has advanced knowledge within methods for digital data gathering and analysis
 • has specialized insight in a limited area of digital data gathering and analysis, for instance pertaining to a specific service, tool or platform

Ferdigheter

Studenten ...

 • can analyze academic problems pertaining to the history, traditions, distinctive character and place in society of digital communication analysis
 • can analyze and deal critically with different sources of digital communication data and can use digital communication data to structure and formulate scholarly arguments
 • can analyze existing methods in the field and work independently on methodological problems
 • can use relevant methods for digital communication research in an independent manner
 • can carry out an independent, limited research or development project under supervision and in accordance with applicable norms for research ethics

Generell kompetanse

Studenten ...

 • can analyze relevant methodological and research ethical problems
 • can apply his/her methodological knowledge and skills in new areas in order to carry out advanced assignments and projects
 • can communicate about academic issues, analyses and conclusions in the field, both with specialists and the general public

Læringsaktiviteter

Forelesninger, seminar og presentasjoner i klassen

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger/undervisning: 30 timer

Selvstudier: 100 timer

Arbeidskrav: 35 timer 

Eksamensforberedelse: 40 timer

Arbeidslivstilknytning

The course introduces and invites the students to critically reflect upon standards and practices typically employed by information and communication professionals in relation to digital communication analysis.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av to skriftlige arbeidskrav som til sammen må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Samlinger

I løpet av semesteret blir det fire fysiske heldagssamlinger i Oslo.

19. januar hos Høyskolen Kristiania.

20. januar hos Kommunikasjonsforeningen.

23. mars hos Kommunikasjonsforeningen.

24. mars hos Kommunikasjonsforeningen.

Samlingene er ikke obligatoriske.

Eksamen

Form: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av vurderingen

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Konting

Arbeidskrav må være bestått for å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Konting av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny eksamenstekst

Konting av arbeidskrav: Ny individuell innlevering av samme skriftlige arbeid i forbedret versjon

Eksamensavgift er inkludert i prisen.

Opptakskrav

Analyse av digital kommunikasjon inngår i mastergraden Strategisk kommunikasjon. Opptakskrav til emnet tilsvarende de for masteren.

For opptak til Analyse av digital kommunikasjon kreves det at søkeren har bachelorgrad eller tilsvarende studieløp av minst 180 studiepoeng.

Minimum 80 studiepoeng av disse skal være innenfor ett av følgende fagområder:

 • kommunikasjon og/eller media,
 • økonomisk-administrative fag,
 • samfunnsvitenskap eller
 • økonomi 

Fagkrav til fordypningsfagene i bachelorutdanningen:

 • Minst 15 studiepoeng i metodefag
 • Minst 15 studiepoeng i kommunikasjons- eller mediefag, eller administrasjonsfag 

Karakterkrav   

 • For å være kvalifisert må gjennomsnittskarakter være på C eller bedre. C tilsvarer minimum 2,7.

Se også "Forskrift om krav til mastergrad".

Les mer om opptakskravene

Kursgjennomføring krever godkjent opptak av minst 15 studenter.

Deltakelse forutsetter at den påmeldte blir tatt opp ved Høyskolen Kristiania og har godkjent studiekompetanse for å ta emner på masternivå.

Vilkår for påmelding

Videreutdanning

 • Inntil 14 dager før påmeldingsfrist: 2000 kr i avmeldingsgebyr
 • Etter påmeldingsfrist: Full avgift faktureres
 • Ved avmelding grunnet sykdom, med gyldig legeattest, mindre enn 14 dager før påmeldingsfrist: 2000 kr.

Det er ikke angrerett på kjøp av arrangement/kurs fra Kommunikasjonsforeningen  jfr. angrerettloven.

Les Kommunikasjonsforeningens fullstendige vilkår for påmelding her.