Banner

Digitalt ledernettverk i Nord-Norge

Onsdag 10. juni kl. 08:00 - Tirsdag 17. nov. kl. 16:00
Kommunikasjonsforeningen
Pris: 5000 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Katarina Belsom, sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Hvorfor nettverk?

I 2019 startet Kommunikasjonsforeningen et ledernettverk i Nord-Norge og dette ble en suksess. Vi viderefører dette nå som et digitalt nettverk og ønsker flere deltakere.

Over tid har foreningen fått flere etterspørsler om å starte ulike nettverk for medlemmene, i ulike regioner og på ulike nivå. Per nå har foreningen to nettverk for ledere og planlegger ytterligere nettverk.

Målet med nettverket er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Ved å ha et nettverk for kommunikasjonsledere i Nord-Norge, legger man til rette for at de som opererer i denne regionen kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante her.

Nettverket møtes digitalt fire ganger i året til faglige innlegg og diskusjon.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett innlegg og det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg vil vi opprette en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2020 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Tentative temaer:

 • Koronakrisen – intern- og krisekommunikasjon, innblikk i case og erfaringsutveksling
 • Koronaloven – hva betyr det for lovgivning, offentlighet og rettssikkerhet når nye regler utvikles fort og uten demokratisk kontroll?
 • Lederkommunikasjon
 • Kommunikasjonsfunksjonen – hvordan endres den av den nye hverdagen?

Praktisk informasjon

 • Oppstart: Onsdag 10.06.2020
 • Tid: Dagtid (forslag til tidspunkt er 14:00 - 16:00)
 • Pris per deltaker: 5000 kr eks. mva.
  • Dette inkluderer fire samlinger og administrasjon
 • Nettverksleder Katarina Belsom, sentralstyremedlem, Kommunikasjonsforeningen

Påmelding

 • Frist for påmelding: juni 2020
  • Det er begrenset antall plasser, førsteperson til mølla-prinsippet gjelder

Kriterier

 • Du må jobbe som kommunikasjonsdirektør/kommunikasjonssjef i en virksomhet med tilknytning til Nord-Norge.
  • Det er derfor viktig at du har oppdatert dine opplysnigner under Min side. Påmeldinger fra personer i feil stillingsgruppe vil kunne bli avvist.

Datoer:

 • Første samling – Tirsdag 10. juni
 • Andre samling – Tirsdag 25. august
 • Tredje samling – Onsdag 13. oktober
 • Fjerde samling – Tirsdag 17. november
Pris medlemmer
5000