Banner

Digitalt nettverk: Jobber du alene med kommunikasjon?

Torsdag 01. des. kl. 13:00 - Torsdag 07. des. kl. 14:00
Digitalt
Pris: 7500 (medlem)

NETTVERKSLEDER
Factbox image

Grete Brekke Klingberg har 17 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen, og har sittet i Kommunikasjonsforeningens fagråd for kompetanse.

Hvorfor være med i et nettverk?

Det å jobbe alene med kommunikasjonsrelaterte saker, enten i en virksomhet eller som selvstendig næringsdrivende, kan være svært krevende. Å kunne få faglig innhold i form av erfaringsdeling fra andre i samme situasjon, er svært verdifullt.

Målet med nettverket er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom selvstendige kommunikatører som har felles utfordringer – og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et nytt tema, med minst ett faglig innlegg. De faglige innleggene kan bli holdt av eksterne innleggsholdere, eller nettverksdeltakerne selv. Det legges opp til erfaringsutveksling, diskusjon og spørsmål og svar. I tillegg finnes det en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor det kan utveksles erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverksmøtene vil settes i forkant av hvert møte. Aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Praktisk info

 • Datoer for 2023:
  • 15.februar (ps fysisk møte med lunsj, kl 13.30-16)
  • 4.april
  • 31.mai
  • 28.september
  • 7.desember
 • Tid: 12:00 - 14:00
 • Pris per deltaker: 7500 kr eks mva
  • Dette inkluderer fem samlinger hvorav en fysisk, digitale ressurser og administrasjon.

Nettverksleder

Grete Brekke Klingberg har 17 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen og hun har også sittet i Kommunikasjonsforeningens fagråd for kompetanse, samt lokalstyret i Buskerud, Vestfold og Telemark i flere år. Hun har jobbet som rådgiver og prosjektleder både innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, både fra kunde og byråsiden. Hun har særlig hatt fokus på merkevarebygging, strategiutvikling, lederstøtte, bruk av digitale og sosiale medier og PR.

Hun ønsker å fokusere på kommunikasjonsfaget og hvordan vi kan øke kompetansen gjennom å stimulere til samarbeid, selvutvikling og kompetansedeling og hun gleder seg til å komme i gang med arbeidet.

Kriterier for å bli med i nettverket

 • Du må jobbe alene med kommunikasjon i en virksomhet eller jobbe som selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
 • Deltakere forpliktes ikke til å delta på alle samlinger, men oppfordres sterkt til dette.

Nettverkets oppstart forutsetter at det er nok kvalifiserte påmeldte innen tidsfristen.

Pris medlemmer
7500