Banner

Digitalt nettverk: Jobber du alene med kommunikasjon?

Onsdag 01. mars kl. 14:00 - Torsdag 07. des. kl. 14:00
Digitalt
Pris: 7500 (medlem)

NETTVERKSLEDER
Factbox image

Grete Brekke Klingberg har 17 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen, og har sittet i Kommunikasjonsforeningens fagråd for kompetanse.

Savner du et engasjert fagmiljø?

Har du eneansvar for kommunikasjon på jobben eller jobber du selvstendig med kommunikasjon? Vi har ledige plasser i vårt nettverk!

Målet med nettverket er faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer og som vil diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et tema, med minst ett faglig innlegg. Aktuelle temaer kan være for eksempel trender, måling, bruk av praktiske og nyttige verktøy, strategi eller teknologisk utvikling. De faglige innleggene kan bli holdt av eksterne innleggsholdere eller av nettverksdeltakerne selv, og deltakerne har stor påvirkning på hvilke tema som blir tatt opp. Det legges opp til erfaringsutveksling, diskusjon og spørsmål og svar, og alle deltakerne forventes å være aktive under møtene. I tillegg finnes det en lukket Teams-gruppe for nettverksdeltakerne, hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene.

Praktisk info

 • Datoer for 2023:
  • Onsdag 1. mars kl 14-19 (fysisk møte i Oslo med påfølgende middag)
  • Onsdag 19.april kl 12-14 (digitalt på Teams)
  • Onsdag 31. mai kl 12-14 (digitalt på Teams)
  • Torsdag 28.september kl 12-14 (digitalt på Teams)
  • Torsdag 7.desember kl 12-14 (digitalt på Teams)
 • Pris per deltaker: 7500 kr eks mva
  • Dette inkluderer fem samlinger hvorav en fysisk, middag etter første møte, digitale ressurser og administrasjon.

Nettverksleder

Grete Brekke Klingberg har 17 års erfaring fra kommunikasjonsbransjen. Hun har sittet i Kommunikasjonsforeningens fagråd for kompetanse og vært styremedlem i lokallaget i Buskerud, Vestfold og Telemark i flere år. Hun har jobbet som rådgiver og prosjektleder både innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, både fra kunde- og byråsiden. Hun har særlig hatt fokus på merkevarebygging, strategiutvikling, lederstøtte, bruk av digitale og sosiale medier og PR.

Grete brenner for å løfte kommunikasjonsfaget gjennom å stimulere til samarbeid, selvutvikling og kompetansedeling.

Kriterier for å bli med i nettverket

 • Du må jobbe alene med kommunikasjon i en virksomhet eller som selvstendig næringsdrivende eller frilanser.
 • Deltakere forpliktes ikke til å delta på alle samlinger, men oppfordres sterkt til dette. Det forventes at alle bidrar aktivt i de samlingene der de er til stede.
Pris medlemmer
7500