Banner

Digitalt nettverk for mellomledere

Mandag 01. feb. kl. 14:00 - Fredag 31. des. kl. 16:00 Fullt/Venteliste
Digitalt
Pris: 7000 (medlem)

Nettverksleder
Factbox image

Anne-Berit Herstad, avdelingsdirektør Samfunnskontakt, Arbeids- og velferdsdirektoratet og sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen.

Hvorfor nettverk?

Over tid har foreningen fått flere etterspørsler om å starte ulike nettverk for medlemmene, i ulike regioner og på ulike nivå. Per nå har foreningen to nettverk for ledere og planlegger ytterligere to til i løpet av  2020.

Målet med nettverkene er å legge til rette for faglig utvikling og erfaringsdeling mellom kollegaer som har felles utfordringer - og som vil ha nytte og glede av å få påfyll fra interessante innledere og diskutere aktuelle problemstillinger med andre i samme situasjon. Et nettverk for mellomledere i offentlige virksomheter legger til rette for at de som møter tilsvarende utfordringer kan dele erfaringer og drøfte problemstillinger som er spesielt relevante i offentlige virksomheter.

Nettverket møtes digitalt fire ganger i året.

Temaer og innhold

Hver samling vil ha et eget tema, med minst ett faglig innlegg. Det legges opp til erfaringsutveksling, samt spørsmål og svar. I tillegg vil vi opprette en lukket Facebook-gruppe for nettverksdeltakerne hvor de kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger mellom møtene. Temaene for nettverket i 2021 vil settes i forkant av møtene og aktualitet og innspill fra nettverksdeltakerne vil bli vektlagt.

Tentative temaer:

 • Kommer

Praktisk informasjon

 • Oppstart: Kommer
 • Tid: Kl. 14:00 – 16:00
 • Pris per deltaker: 7000 kr eks. mva.
  • Dette inkluderer fem samlinger og administrasjon
 • Nettverksleder: Anne-Berit Herstad, avdelingsdirektør Samfunnskontakt, Arbeids- og velferdsdirektoratet og sentralstyremedlem i Kommunikasjonsforeningen

Påmelding

 • Frist for påmelding: Kommer
  • Det er begrenset antall plasser, førsteperson til mølla-prinsippet gjelder

Kriterier

 • Du må jobbe i offentlig virksomhet som mellomleder innen kommunikasjon
 • Minimum 8 stykker for gjennomføring
 • Nettverket er kun for medlemmer av Kommunikasjonsforeningen

Datoer

 • Kommer