Banner

Trøndelag: Kommunikasjonsslabberas

Onsdag 03. juni 2020 kl. 17:00 - 19:00
Onlineplattform Zoom (arrangert av lokallaget Trøndelag)
Pris: Gratis (medlem)

Kommunikasjonsforeningen lokallag Trøndelag ønsker velkommen til et nytt kommunikasjonsslabberas onsdag 3. juni kl. 17.00.

Vi har to spennende innlegg på programmet:

Snuoperasjon for byens turistnæring

Covid 19 har gitt helt nye utfordringer for en turistnæring som har vært helt avhengig av internasjonale besøkende. Over natta ble turistmarkedet snudd på hodet, og byens turistnæring måtte revurdere hvordan de skulle kommunisere for å nå ut til nye målgrupper. Tanja Holmen, leder i Visit Trondheim, forteller hvordan de møtte disse utfordringene.

Esperanto – et språk for vennskap og fred

Esperanto er det mest vellykkede av mange forsøk på å lage et internasjonalt hjelpespråk. Språket er utbredt over hele verden, og har også entusiaster blant Kommunikasjonsforeningens medlemmer. Torstein Kvakland og Christian Fossen forteller om Esperanto og lover at vi skal få lære våre første setninger på ti minutter.

Vi velger å videreføre et virtuelt slabberas også denne gangen, så får vi håpe situasjonen er slik at vi kan møtes fysisk til høsten.

Påmelding innen 3. juni kl. 12.00. Lenke blir sendt til de påmeldte etter påmeldingsfristen har gått ut.

Pris medlemmer
Gratis
Program