Banner

Digitalt seminar: Helsekommunikasjon i kriser

Torsdag 18. juni 2020 kl. 11:00 - 12:30
Digitalt via plattformen Demio
Pris: 450 (medlem) , 900 (ikke-medlem)

Det har vært noen hektiske og krevende måneder for de som jobber med kommunikasjon i helsesektoren. Hvordan har de jobbet, hva har det lært og hva skal de videreføre til nye kriser?

Bli med bak kulissene og få et innblikk i effektmåling i krisekommunikasjon, flerspråklighet og hvordan det har vært å jobbe med helsekommunikasjon denne våren.

Du får:

  • Tre unike innblikk i hvordan ulike deler av helsesektoren har manøvrert denne krisen
  • Delta digitalt med muligheter for å stille spørsmål underveis
  • Tilsendt opptak av foredragene dersom du ikke rekker å delta på selve dagen

Foredragsholdere:

  • Trine Melgård, kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet
  • Maimu Berezkina, seniorrådgiver Norsk Helsenett
  • Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør ved Oslo Universitetssykehus

Les mer om foredragene under påmeldingsknappene.

Seminaret ledes av Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen. 

Praktisk informasjon:

  • Du får tilsendt tilgang til seminaret via e-post
  • Du kan åpne programmet i din foretrukne nettleser, kameraet og mikrofonen din er ikke synlig for andre på seminaret
  • Spørsmål kan stilles i chatvinduet underveis i presentasjonene
Pris medlemmer
450
Pris Ikke-Medlemmer
900
Program

Foredrag

Lær av disse!

Trine Melgård

Kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Trine Melgård, gir oss et innblikk i hvordan de organiserte seg når pandemien traff. Var de forberedt på det som kom? Hvordan løste de de mange oppgavene og hvilke justeringer måtte de gjøre underveis?

Siden februar har Helsedirektoratet målt effekten av informasjonen ut mot befolkningen. I dette digitale seminaret deler hun hvilke kommunikasjonstiltak som virket og hvor viktig effektmålinger var for å justere kommunikasjonen og gjøre fortløpende endringer.

Maimu Berezkina

Under koronakrisen har Helsenorge fungert som hovedportal for helsemyndighetene for å få ut viktig informasjon til innbyggere. Maimu Berezkina fra Helsenorge-redaksjonen forteller hvordan kommunikasjonsarbeidet rundt korona ble organisert når krisen inntraff, samt om utfordringen med å nå folk som har lave eller manglende norskkunnskaper.

Etter hvert ble det et hav av korona-informasjon på Helsenorge. For å få bedre innsikt i hva innbyggerne først og fremst lurer på, gjennomførte Helsenorge, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helfo en undersøkelse om brukernes toppoppgaver, med over 10 000 deltagere. Undersøkelsen ble utformet i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO). I sin presentasjon deler Maimu de viktigste funnene for Helsenorge og sier litt om hvordan disse kan brukes i videre arbeid.

Børge Einrem

På Oslo universitetssykehus (OUS) var de klare til å ta imot første pasient med korona, de var bare ikke forberedt på at den første smittede kom til å være en ansatt. Børge Einrem, kommunikasjonsdirektør ved OUS, forteller om hvordan koronakrisen plutselig ble en helt annen type krise, da smitten ble oppdaget hos en ansatt ved Øyeavdelingen. Dette var ikke krisen de var klare for, ansatte var usikre og internkommunikasjon ble enormt viktig.

På dette seminaret snakker Einrem om hvordan denne koronakrisen har handlet mer om internkommunikasjon enn om mediehåndtering. Et sykehus har svært mange kontaktpunkter, og alle som hadde kontakt med pasienter og pårørende skulle ha koordinert informasjonen. Samtidig skulle man sørge for at den «gikk i takt» med helsemyndighetene. Hør hvordan de løste det, og hva de har lært til neste gang.