Banner

Årsmøte Hordaland, Sogn og Fjordane

Onsdag 19. feb. 2020 kl. 18:00 - 20:00
Mannheimer, Rådhusgaten 2, 5014 Bergen
Pris: Gratis (medlem)

Vi ønsker velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Hordaland Sogn og Fjordane.

Medlemmer av Norsk kommunikasjonsforening har stemmerett på årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må i henhold til retningslinjene sendes styret senest 14 dager før møtet. Saksdokumenter sendes ut til medlemmer senest én uke før årsmøtet.

Pris medlemmer
Gratis