Banner

Digitalt frokostmøte: Kommuner og Covid-19

Onsdag 09. des. 2020 kl. 09:00 - 09:45
Digitalt
Pris: Gratis (medlem) , Gratis (ikke-medlem)

Pandemien har ført til et enormt behov for hyppig, presis og koordinert kommunikasjon. Kommunene har måtte improvisere, lære fortløpende og ta viktige beslutninger uten store utredninger. Håndteringen av koronakommunikasjonen er langt fra avsluttet og i enkelte kommuner er behovet større enn noensinne. Hvordan har kommunene håndtert denne utfordringen? Hva er erfaringene så langt og hvordan ser de fremover?

I sommer intervjuet Kommunikasjonsbyrået Gambit H+K flere kommunikasjonsansvarlige i norske kommuner. I samarbeid med Gambit H+K inviterer Kommunikasjonsforeningen til et digitalt frokostmøte hvor vi går igjennom funnene fra undersøkelsen.

Vi hører fra Frogn kommune, om hvordan en liten kommune håndterte kommunikasjonsutfordringene som oppstod. Stavanger kommune er med for å fortelle om sin kommunikasjonsstrategi i denne perioden, og spesielt hvordan sosiale medier ble sentralt i kommunikasjonen mot innbyggerne. Det vil bli mulighet for å stille spørsmål.

Program

09:00: Velkomst og presentasjon av tema og innledere av Kommunikasjonsforeningen

09:05: Kommunenes erfaring fra å håndtering av Covid-19 krisen av Gambit H+K

09:15: Hvordan håndterte Frogn kommune situasjonen? Innlegg av kommunikasjonssjef Sigrid Kvam Østmark.

09:22: Hvordan håndterte Stavanger kommune situasjonen? Innlegg av kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen.

09:30: Spørsmål og svar: Kommunikasjonsforeningen

09:45: Avslutning

Pris medlemmer
Gratis
Pris Ikke-Medlemmer
Gratis