Velkommen til årsmøte i Kommunikasjonsforeningen Nord-Norge

Onsdag 27. feb. 2019 kl. 12:00 - 15:00
Linken møtesenter, Sykehusvegen 23, Tromsø
Pris: Gratis (medlem)

Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av foreningen.

Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styrets leder senest to uker før årsmøtet, altså innen 12. februar.

Årsmøtedokumentene vil bli sendt ut til alle medlemmer senest én uke før årsmøtet.

Påmeldingsfrist onsdag 20. februar kl. 12 pga. matbestilling.

Program

12.00: Lunsj
12.30: Faglig innslag (blir annonsert senere)
13.00–15.00: Årsmøte

Lunsj: Fiskesuppe. Dersom du har behov for alternativ meny, kontakt rast@norceresearch.no innen påmeldingsfristen.

Årsmøtesaker

 1. Konstituering
  Godkjenning av innkallingen
  Valg av ordstyrer
  Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
 2. Årsberetning og regnskap
 3. Aktivitetsplan 2019
 4. Innkomne forslag
 5. Valg av valgkomité
 6. Valg av styreleder og styremedlemmer
 7. Landsmøte 2019

Ordstyrer er Inger Lise Næss.

Stemmerett

Alle som har betalt medlemskontingent til Norsk Kommunikasjonsforening.

19.02.2019
Mannheimer, Rådhusgaten 2, 3. etasje
26.02.2019
Inspiria Science Center, Grålum