Banner

Seminar om cybersikkerhet for kommunikasjonsfolk og journalister

Tirsdag 08. okt. 2019 kl. 08:30 - 12:00
DNB Hovedkontor Bjørvika, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo

Digitaliseringen skaper muligheter – men også nye trusler og sårbarheter. For å bekjempe cyberangrep og styrke sikkerheten er god formidling avgjørende. Samfunnssikkerhetsminister Tybring-Gjedde åpner seminaret, og du møter Hydro, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og DNB som deler erfaringer og tips i et felles mål – god sikkerhet.

Foto: Istock

Cyberangrep er en av vår tids største utfordringer – og konsekvensene kan bli enorme, som flere eksempler både i Norge og internasjonalt den siste tiden har vist.

Oppmerksomheten rundt problemet har økt i mediene og i samfunnsdebatten. Det er avgjørende for både befolkningen og ansatte i virksomheter å være bevisst og ha kompetanse på sikkerhet, fordi det reduserer risiko.

Pressen og kommunikasjonsmedarbeidere helt sentrale formidlere av slike budskap, og har derfor nøkkelroller i å styrke sikkerheten.

På bakgrunn av dette inviterer DNB, sammen med BI og Kommunikasjonsforeningen, til et gratis halvdagsseminar om sikkerhet og cyberkriminalitet, rettet mot journalister og personer som jobber med kommunikasjon.

Målet er å øke kunnskapene om formidling av sikkerhet og cyberkriminalitet, og bidra til bedre nettverk for dem som jobber med det. Representanter fra myndighetene, virksomheter rammet av angrep, og eksperter innen sikkerhet og kommunikasjon står på scenen.

Program:

  •  «IT-sjefens verste mareritt» - Alf Otterstad, DNB
  • Innlegg ved samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
  • «Kan dette skje i Drammen også?» - Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Angrepet mot Hydro - Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro
  • Cyberangrep som årsak til neste finanskrise, Kjersti Haugland,
  • DNBSikkerhet og bedragerier, Terje Fjeldvær, DNB
  • Værmeldingen for hvem som vil mene hva etter en hacking-katastrofe, Dag Inge Fjeld, BTF Innsikt & Høyskolen Kristiania

Registrering og enkel servering fra kl. 08:30, programmet starter kl. 09:00.

Påmelding